Till innehåll på sidan
Nyhet
Publicerad: 1 december 2023 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 11:00

Ny vägledning för samhällsviktig verksamhet

MSB har utvecklat en vägledning för att identifiera den samhällsviktiga verksamhet som är nödvändig för totalförsvaret. Vägledningen bygger på redan identifierad samhällsviktig verksamhet och är primärt ett stöd för offentliga aktörer att identifiera sådan samhällsviktig verksamhet som, utifrån deras betydelse för Sveriges planering och hantering av ett väpnat angrepp, kan anses som nödvändig för totalförsvaret.

Målgruppen är primärt offentliga aktörer och arbetet kräver samverkan och dialog med både offentliga och privata aktörer. Den kan även användas av privata aktörer för att analysera om de tillhandahåller samhällsviktig verksamhet som kan vara nödvändig för totalförsvaret.

Vägledningen bygger på att aktörer, utifrån ett antal villkor, bedömer om redan identifierad samhällsviktig verksamhet är nödvändig för totalförsvaret. Villkoren utgår från höjd beredskap och krig och tar sin utgångspunkt i målet för det civila försvaret.

– En förmåga hos samhällsviktig verksamhet utgör en grund för Sveriges försvarsförmåga. Dock är vissa samhällsviktiga verksamheter, utifrån deras betydelse för Sveriges planering och hantering av ett väpnat angrepp, nödvändiga för totalförsvaret. Vår målsättning är att den här vägledningen ska hjälpa till att identifiera dessa. Den här vägledningen möjliggör ytterligare steg i arbetet med att utveckla totalförsvaret, säger Fredric Stany, enhetschef, enheten för försörjningsberedskap.

Området samhällsviktig verksamhet utvecklas snabbt både nationellt och internationellt därför är den här vägledningen en första utgåva. Vägledningen kommer att behöva uppdateras i takt med att området utvecklas och när regleringen för motståndskraft i samhällsviktig verksamhet implementeras (CER och NIS2) samt vid ett svenskt medlemskap i Nato.

Bakgrund

MSB fick i regleringsbrevet för år 2023 följande uppdrag:
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska utarbeta en vägledning för identifiering av samhällsviktig verksamhet som är nödvändig för totalförsvaret. Vägledningen ska komplettera myndighetens befintliga vägledningar om samhällsviktig verksamhet. Uppdraget ska redovisas senast den 1 december 2023 till Regeringskansliet (Försvarsdepartementet).
En vägledning är nu framtagen och överlämnades till regeringen idag den 1 december.

Publicerad: 1 december 2023 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 11:00

Senast granskad: 1 december 2023

Till toppen av sidan