Till innehåll på sidan
Nyhet
Publicerad: 7 december 2023 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 16:57

Nu fortsätter vi höja vår förmåga

En kombination av reflektion kring det arbete som genomförts och diskussion om det fortsatta arbetet var i fokus när MSB samlade till myndighetschefsmöte civil beredskap den 7 december.

I 14 månader har Sveriges nya beredskapsstruktur varit på plats och det har pågått ett intensivt arbete med att bygga strukturer, samarbetsformer, identifiera behov och hantera kriser. Syftet med mötet var att ta dialogen om myndigheternas gemensamma uppdrag inom den civila beredskapen vidare.
Inledningsvis fick representanter från de tio beredskapssektorerna och länsstyrelserna beskriva förflyttningen under 2023 och peka ut centrala frågor eller arbeten för 2024.

– Det är tydligt att samtliga sektorer kommit långt och att vi redan nu har nytta av det samarbete och de strukturer som utvecklats. Jag tar också med mig de behov många lyfte om att arbeta tillsammans mellan sektorer, men framförallt att så många redan hittat vägar och samarbetar med kommuner och regioner, med civilsamhället och med näringslivet. Ett behov som vi unisont konstaterade är avgörande, säger GD Charlotte Petri Gornitzka.

Myndighetschefsmötet samtalade också om fokus för 2024. Ett inspel till den diskussionen hämtades från de lärdomar och erfarenheter MSB hämtat in från Ukraina. Vikten av snabbhet, flexibilitet och samverkan.
Utpekade områden är att öka den direkta förmågan genom att öva, öva och öva, att fortsätta förberedelsearbetet inför Nato-medlemskapet samt att en snabb utveckling av det civila försvaret ställer stora krav. Det var tydligt att det finns en stor samsyn kring vad som är nästa steg för ett motståndskraftigt Sverige.

Anders Thornberg, Landshövding Hallands län, Riksåklagare Katarina Johansson Welin, Åklagarmyndigheten.

Kommande Nato-medlemskap

Det pågår ett intensivt förberedelsearbete i hela myndighetssverige inför medlemskapet i Nato.

– Det är tydligt att man inom Nato alltmer pratar om samhällets motståndskraft och resiliens som den första försvarslinjen. Det gör också vårt jobb ännu mer centralt. Även om vi nu klarat en brant inlärningskurva måste vi säkra att det inte blir en process vid sidan om – utan blir en naturlig del i arbetet för ett starkt civilt försvar, säger GD Charlotte Petri Gornitzka.

Henrik Landerholm, nationell säkerhetsrådgivare, presenterade regeringens pågående arbete med särskilt fokus på den nationella säkerhetsstrategin.

– Det är avgörande att vi har en samlad bild av de stora utmaningar som vi står inför och vilka förväntningar som finns framåt. Det är ett allvarligt läge och vi har mycket kvar att göra. Men samtidigt är jag imponerad av vår gemensamma förmåga att bara göra. Eller som Trafikverkets representant uttryckte det: att lägga rälsen och samtidigt köra på den, avslutar GD Charlotte Petri Gornitzka. 

Publicerad: 7 december 2023 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 16:57

Senast granskad: 7 december 2023

Till toppen av sidan