Till innehåll på sidan
Nyhet
Publicerad: 14 december 2023 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 10:47

Kunskapshöjande kommunikation för att öka medvetenhet om hur man bör agera vid ett våldsdåd

Den höjda terrorhotnivån och det ökande våldet i samhället har bidragit till oro och ett ökat informationsbehov hos allmänheten. Därför intensifierar MSB nu arbetet med information till allmänheten genom en kampanj.

MSB arbetar tillsammans med andra myndigheter för att stärka skyddet mot terrorism och våldsdåd med stora konsekvenser. Arbetet bedrivs både mot aktörer och allmänheten, och syftar till att minska samhällets sårbarheter genom att öka kunskap och förmåga.

Politiken, polisen och MSB uppmanar till att leva som vanligt men att vara vaksam. Nu påminner vi även återigen om vikten av att känna till hur man agerar för att sätta sig i säkerhet om det otänkbara ändå inträffar, även om sannolikheten för en enskild att råka ut för ett attentat eller annat våldsdåd är liten.

Råden till allmänheten är Fly - sök skydd - larma

Råden ökar allmänhetens chanser att sätta sig i säkerhet vid ett pågående attentat eller annat våldsdåd och ett korrekt agerande bidrar även till att polis, ambulans och räddningstjänst mer effektivt kan utföra sitt arbete.

- Råden behöver hållas levande under tid och det är därför MSB genomför en kunskapshöjande kommunikationsinsats under december för att påminna om hur man bör agera vid ett våldsdåd, säger Jonas Eriksson, verksamhetsansvarig för Säkerhet i offentlig miljö på MSB.

Kampanjen Fly, sök skydd, larma kommer att synas i sociala medier under december 2023.

Om råden Fly, sök skydd, larma

Fly
Sätt dig själv i säkerhet. Lämna platsen så fort och säkert som möjligt och undvik folksamlingar.

Sök skydd
Om du inte kan lämna området, sök upp en plats som du bedömer vara säker och som ger dig skydd. Var uppmärksam på det du ser och hör och försök behålla lugnet. Sätt mobilen på ljudlöst och stäng av vibrationen. Ring inte till någon som kan befinna sig i riskområdet. Mobilsignalen kan röja en person som gömmer sig.

Larma
Larma polisen via 112. Polisen behöver veta: platsen, vad som har hänt, hur många gärningsmän du har sett, vilka vapen de använt, hur de ser ut och var du senast såg dem. Varna dem som befinner sig i fara och hjälp dem som behöver.

Publicerad: 14 december 2023 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 10:47

Senast granskad: 14 december 2023

Till toppen av sidan