Till innehåll på sidan
Nyhet
Publicerad: 4 december 2023 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 10:00

Idag öppnar ansökningsperioden för att söka statsbidrag till förebyggande åtgärder mot naturolyckor

Kommuner med befintlig bebyggelse som riskerar att skadas på grund av översvämning, erosion eller ras och skred kan söka statsbidrag för klimatanpassning och andra förebyggande åtgärder och få 60 procent av åtgärdskostnaderna i bidrag hos MSB.

Bidrag kan lämnas till fysiska, varaktiga åtgärder som skyddar människors liv och hälsa, miljö och samhällsviktig verksamhet. MSB tar emot ansökningar under två perioder varje år.

Den första perioden pågår mellan 4 december och 4 mars 2024. Årets andra ansökningsperiod öppnar 3 juni och stänger 2 september. Ansökan görs digitalt genom en e-tjänst.

Mer information om statsbidraget och om hur du ansöker

Fakta

Anslaget för statsbidraget är drygt 500 miljoner kronor per år. Här är några exempel på åtgärder som beviljats statsbidrag:

  • Arvika – översvämningsskydd. Staden och viktig infrastruktur har skyddats mot översvämning från Glafsfjorden.
  • Halmstad – översvämningsskydd. Vallar och pumpar skyddar Getinge samhälle mot översvämning från Suseån och kraftig nederbörd.
  • Mark – skredsäkring. Tryckbank och avschaktning av slänt vid Viskan. Åtgärden skyddar flertalet ledningar och fastigheter mot skred.
  • Partille – skredsäkring. Tryckbank och avlastningsschakt för att skydda el-infrastruktur och säkra elförsörjning i kommunen.
  • Värnamo – översvämningsskydd. Vall och permanenta pumpstationer som skydd mot översvämning från Lagan i centrala Värnamo.
  • Älvsbyn - skredsäkring. Utredning av stabilitet i slänt mot Piteälven.
Publicerad: 4 december 2023 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 10:00

Senast granskad: 4 december 2023

Till toppen av sidan