Till innehåll på sidan
Nyhet
Publicerad: 19 december 2023 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 07:30

Elda säkert

Varje år sprider sig bränder från kaminer och andra eldstäder ut i hemmet. Hjälp till att minska antalet bränder du också. Kontrollera din kamin, sota din skorsten och elda inte för hårt. Lär dig elda säkert!

Följande checklista är bra att följa för att lära dig elda säkert. Tänk efter innan du tänder.

  • Följ alltid eldningsinstruktionerna för just din eldstad.
  • Använd torr ved.
  • Elda max 3 kilo ved per timme, annars riskerar du överhettning. (En tumregel om din eldningsinstruktion saknas).
  • Låt kaminen svalna lika länge som du eldat i den.
  • Förvara askan i ett icke brännbart kärl med tättslutande lock.

Kontrollera din kamin

Om du har en eldstad ska den sotas och kontrolleras regelbundet. Hur ofta beror på hur mycket den används. Fråga sotaren eller brandskyddskontrollanten. Om din kamin inte är brandskyddskontrollerad i enlighet med föreskrifternas intervall, är det mycket viktigt att den blir det, innan du börjar elda i den.

Elda inte för hårt

Elda heller inte för mycket, för då kan det bli för varmt i din skorsten vilket ökar risken för brand. Elda som mest tre kilo ved per timme och låt kaminen svalna lika länge som du eldat innan du tänder igen. Har du eldat i fyra timmar, låt kaminen vila i fyra timmar.

– Vi vill inte uppmana till att man slutar elda men att man eldar säkert, säger Marcus Vilhelmsson, enhetschef på enheten för brand och räddning på MSB.

Tänk också på att en kamin bara är till för att värma upp rummet den står i. Elda inte för att värma hela din bostad.

Se till att alltid elda med torr ved. Tänder du med hjälpmedel som tändvätska, tändgelé eller tändkuber ska du alltid följa bruksanvisningarna. Använd inte bensin, etanol, metanol, T-sprit eller bränsle för spritkök.

Tänk på att aska ofta innehåller glödrester. Glöden kan finnas kvar i resterna i flera dagar, även om askan känns kall. Töm alltid ut aska och sotrester i ett kärl av metall med tättslutande lock, som står på icke brännbart underlag.

Sota din skorsten

Sota regelbundet, annars finns det risk för sot- eller skorstensbrand. Beroende på hur mycket du eldar ska du sota med olika intervaller. Intervallerna bestäms av respektive kommun. Kontakta din kommun eller sotare om du är osäker på vad som gäller.

Skorstenslösa kaminer

Med skorstenslösa kaminer ges möjlighet att ha en öppen spis utan att behöva en skorsten. Bränslet är vanligtvis en brandfarlig vätska. Kaminerna ska vara rätt monterade och användas på ett ansvarsfullt sätt. Elda bara med det bränsle kaminen är avsedd och provad för.

Film om hur du eldar säkert:
https://youtu.be/H4qn1iRY7UA

Publicerad: 19 december 2023 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 07:30

Senast granskad: 19 december 2023

Till toppen av sidan