Till innehåll på sidan
Nyhet
Publicerad: 8 december 2023 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 09:53

Civilsamhällesaktörer kan bidra till en starkare beredskap bland befolkningen

Genom det årliga mötet Forum för civilsamhället i den civila beredskapen vill MSB stärka dialogen och samverkan med civilsamhället. Ett trettiotal organisationer samlades för att diskutera hur vi tillsammans kan arbeta för en stärka beredskapen bland befolkningen.

Samverkan mellan civilsamhället och myndigheter är viktig

Mötet inleddes av MSB:s överdirektör Camilla Asp som hälsade deltagarna välkomna och framförde hur viktigt det är att vi träffas och bygger beredskap tillsammans. Det allvarliga säkerhetspolitiska läget gör detta särskilt angeläget.

På plats fanns också statssekreterare Johan Berggren som berättade om hur man från regeringens håll arbetar med beredskapsfrågor och vilken roll man ser att civilsamhället kan ta. Statssekreteraren tog utgångspunkt i lärdomar från kriget i Ukraina och pandemin, och berörde bland annat försvarsvilja som en aspekt som civilsamhället kan bidra med.

Lärdomar från Ukraina bidrog även ukrainska Röda Korsets biträdande generalsekreterare Illya Kletskovskyy med i en förinspelad intervju. Kletskovskyy berättade om hur Röda Korset arbetade utifrån sitt uppdrag under det krig som pågår där. Röda korset har funnits på plats och arbetat med humanitärt stöd sedan invasionen inleddes. De stöttar befolkningen och har även utbildad tiotusentals ukrainare i fösta hjälpen. Han lyfte både vilka utmaningar ett krig innebär för civilsamhällesaktörer, men också vilken betydelse det lokala engagemanget har haft under kriget.

Med på scen fanns också en panel bestående av representanter från civilsamhället genom Civilförsvarsförbundets generalsekreterare Tomas Warberg, Friluftsfrämjandets generalsekreterare Kristina Ljungros, Veronika Strandh, forskare från Umeå Universitet, och Svante Werger, särskild rådgivare på MSB. Panelen var överens om vilken kraft och möjlighet det finns från civilsamhället att bidra till beredskapen. Flera organisationer genomför utbildningar och aktiviteter på temat beredskap och det finns mycket att lära av varandra. Panelen poängterade att det är viktigt med olika perspektiv och att samarbetet med offentliga aktörer även måste ha ett utifrån och in-perspektiv. Det finns mycket civilsamhället kan bidra med till de offentliga aktörerna.

Civilsamhället kan bidra till stärkt beredskap och hjälpa till att nå ut med viktig information vid en kris eller höjd beredskap

Mötets huvudpunkt var en workshop ledd av Nationellt organ för dialog och samråd mellan regeringen och det civila samhället, NOD. Deltagarna fick inom ramen för detta samtal ge sin syn på hur civilsamhället i stort kan bidra till en stärkt beredskap bland befolkningen, vilken roll deras egen organisation kan spela i detta och hur civilsamhället kan bidra till att viktig information når ut till befolkningen vid en kris eller höjd beredskap.
Resultatet av diskussionerna kommer att sammanställas av NOD för att sedan ligga till grund för fortsatt arbete med civilsamhällets roll i beredskapen på MSB. Sammanställningen kommer också att vara utgångspunkt för arbete inom ramen för GD:s civilsamhällesråd.

Civilsamhället och näringslivet viktiga aktörer för att stärka samhällets beredskap

MSB:s generaldirektör Charlotte Petri Gornitzka avslutade mötet genom att tacka deltagarna för deras bidrag till diskussionerna. Arbetet med civilsamhället i beredskapen handlar om att bygga upp totalförsvaret igen och stärka krisberedskapen. Civilsamhället precis som näringslivet är viktiga aktörer som de offentliga behöver samverka med för att stärka den civila beredskapen i vårt samhälle.

Publicerad: 8 december 2023 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 09:53

Senast granskad: 8 december 2023

Till toppen av sidan