Under perioden oktober 2022 till december 2022 genomförde Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) en enkätundersökning med syfte att ta reda på vilken erfarenhet och skyddsnivå som finns i s...