Till innehåll på sidan
Nyhet
Publicerad: 6 augusti 2023 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 12:28

Väderläget kan ge konsekvenser

SMHI varnar för stora regnmängder, vilket kan leda till konsekvenser som exempelvis översvämningar. Dygnet runt, året om har MSB beredskap att starta krishantering och ge stöd till bland annat svenska myndigheter.

Det stöd som ges handlar exempelvis om att leda samverkanskonferenser för att underlätta för informationsdelning, samordning av resurser eller för att kunna samordna kommunikation till allmänheten. Det är viktigt att följa läget och att försöka ligga steget före. Att göra det man kan för att undvika eller lindra konsekvenser.

Stöd till aktörer

Vid väderrelaterade händelser kan MSB exempelvis ge stöd i form med olika översvämningsresurser när räddningstjänstens egna resurser är uttömda. Dessa ska i första hand användas till att skydda samhällsviktig verksamhet. Det är räddningsledare inom kommunal eller statlig räddningstjänst som har rätt att rekvirera materiel från MSB. Eftersom översvämningar kan drabba stora områden och flera kommuner kan efterfråga MSB:s resurser samtidigt, ska dock förfrågningar om översvämningsresurserna samordnas och göras av länsstyrelsen.

Vid behov av förstärkningsresurserna för översvämning kontaktar länsstyrelsen MSB:s tjänsteman i beredskap, TiB. Telefon: 054-150 150, e-post: tib@msb.se, samtalet kopplas via SOS Alarm.

Faktablad: MSB:s förstärkningsresurser för översvämning

Råd till privatpersoner

Du kan förbereda dig själv genom att ta reda på hur risken för översvämning ser ut och följa SMHI:s väderprognoser. I MSB:s översvämningsportal visas kartor över översvämningsrisker utmed svenska vattendrag och kuster. Här kan du läsa mer om hur du förbereder dig.Förbered dig för översvämning

Publicerad: 6 augusti 2023 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 12:28

Senast granskad: 6 augusti 2023

Till toppen av sidan