Till innehåll på sidan
Nyhet
Publicerad: 30 augusti 2023 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 13:21

Tydlig ansvarsfördelning föreslås av utredningen om nationell samordning av försörjningsberedskapen

Idag har utredaren Birgitta Böhlin överlämnat slutbetänkande med förslag till en nationell samordning av försörjningsberedskapen till regeringen. Utredningen föreslår att MSB får samordningsansvaret och blir central kontaktpunkt för näringslivet när det gäller Sveriges försörjningsberedskap.

MSB:s generaldirektör Charlotte Petri Gornitzka välkomnar de förslag som utredningen lämnat. Förslagen skulle ge Sverige en struktur med förtydligat ansvar och roller som gör det möjligt att jobba framåt.

– MSB föreslås samordna försörjningsberedskapen och bli den centrala kontaktpunkten för näringslivet. Även andra myndigheter får viktiga roller i arbetet med att stärka beredskapen. Det är klokt att ansvarsfördelningen i stort följer den nya strukturen för civilt försvar och krisberedskap. Det är viktiga att arbetet nu kommer igång och sker i samverkan – inte minst med näringslivet, säger MSB:s generaldirektör Charlotte Petri Gornitzka.

Synpunkter i korthet

Utförligare synpunkter återkommer MSB med i kommande remisshantering, men i dagsläget kan vi övergripande nämna:

  • Det är viktigt att regeringen skyndsamt fattar nödvändiga beslut för att realisera förslagen.
  • MSB välkomnar att utredningen pekar ut ett antal myndigheter som särskilt ansvariga för planering och hantering.
  • MSB är beredd att ta på sig de uppgifter som den nya funktionen medför.

Läs hela rapporten på regeringen.se 

Mer om försörjningsberedskap på msb.se

Publicerad: 30 augusti 2023 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 13:21

Senast granskad: 30 augusti 2023

Till toppen av sidan