Till innehåll på sidan
Nyhet
Publicerad: 25 augusti 2023 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 07:54

Nya frekvenser i Rakelnätet för mobila basstationer

För att kunna använda Rakelnätet i situationer då MSB förstärker nätet med mobila basstationer är det viktigt att se över så att era Rakelterminaler stödjer de nya frekvenserna för mobila basstationer.

MSB har av Post- och telestyrelsen, PTS, tilldelats ytterligare två frekvenser för användning vid särskilda händelser då MSB förstärker Rakelnätet med mobila basstationer, även kallade MOBAS. Detta innebär att det nu finns totalt fyra olika MOBAS-frekvenser. Det är viktigt att du som är ansvarig för din organisations Rakelterminaler säkerställer att era Rakelterminaler stödjer även dessa frekvenser.

Rådfråga terminalleverantör eller kundansvarig

En del Rakelterminaler har redan aktuella frekvenser tillgängliga. Om en Rakelterminal inte har stöd för rätt frekvenser finns det risk att användaren inte kan nyttja nätförstärkningen med mobila basstationer. Är ni osäkra på vad som gäller för just era terminaler, ta kontakt med er terminalleverantör.

Vid frågor om de nya frekvenserna kontakta gärna er kundansvarig på MSB.

Kontaktuppgifter MSB Rakel

MSB:s verktyg för tillfällig nätförstärkning av Rakel

Rakel

Rakel är Sveriges nationella kommunikationssystem för samverkan och ledning för aktörer med ansvar inom allmän ordning, säkerhet, hälsa och försvar. Rakel är ett robust system med mycket hög tillgänglighet. MSB ansvarar för drift, förvaltning och utveckling av Rakel. Infrastrukturen ägs av svenska staten.

Rakel

Publicerad: 25 augusti 2023 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 07:54

Senast granskad: 25 augusti 2023

Till toppen av sidan