Till innehåll på sidan
Nyhet
Publicerad: 29 augusti 2023 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 16:00

MSB har utvecklat lista över viktiga samhällsfunktioner - Utgångspunkt för att stärka samhällets beredskap

Under det senaste året har MSB, tillsammans med sektorsansvariga myndigheter, beredskapsmyndigheter och andra myndigheter, utvecklat listan över viktiga samhällsfunktioner.

De viktiga samhällsfunktionerna utgör grunden för att identifiera samhällsviktig verksamhet och är en utgångspunkt för samtliga aktörer i beredskapssystemet när det gäller beredskapsplanering, samverkan och samordning med och mellan aktörer, rapportering av lägesbilder och prioritering av resurser vid händelser. Målet är att viktiga samhällsfunktioner ska upprätthållas för att på så vis stärka samhällets beredskap.

Det som är nytt i listan, förutom att de viktiga samhällsfunktionerna setts över, är att de sorterats in i beredskapssystemets sektorer så långt det varit möjligt. I listan kan man nu se var de viktiga samhällsfunktionerna har sin huvudsakliga hemvist i beredskapssystemet. 40 viktiga samhällsfunktioner återfinns i sektorsystemet och 19 viktiga samhällsfunktioner ligger utanför densamma.

– Vi har samverkat brett med framförallt sektorsansvariga myndigheter, men också andra beredskapsmyndigheter och myndigheter utanför beredskapssystemet. Listan över viktiga samhällsfunktioner har stor acceptans hos aktörerna som anser att den tydliggör arbetet med samhällsviktig verksamhet och kommer att bidra till utvecklingen av samhällets beredskap, säger Fredric Stany, enhetschef på Enheten för försörjningsberedskap.

Listan är ett stöd till den som ansvarar för att identifiera samhällsviktig verksamhet i offentlig eller privat verksamhet, listan har uppdaterats i augusti 2023. Listan ska användas tillsammans med stödet Identifiering av samhällsviktig verksamhet: metod.

Listan innebär ingen vägledning för prioritering mellan olika viktiga samhällsfunktioner eller typer av samhällsviktiga verksamheter. En prioritering måste anpassas till varje specifik situation och beroende på om den ska göras på grund av till exempel tid eller behov.Lista med viktiga samhällsfunktioner - Utgångspunkt för att stärka samhällets beredskap

Publicerad: 29 augusti 2023 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 16:00

Senast granskad: 29 augusti 2023

Till toppen av sidan