Till innehåll på sidan

Workshop: Ledning av räddningstjänst under höjd beredskap

Ledning av räddningstjänst under höjd beredskap (L-RUHB) är ett pågående arbete under utveckling. Välkommen på workshop 25-26 september.

Detaljer

Målgrupp

Personer som arbetar med utveckling av ledningsförmågor med koppling till räddningstjänst under höjd beredskap.

Det bereds plats för:

  • 1-2 personer per räddningsledningssystem
  • 2-3 personer från Försvarsmakten
  • 2-3 personer från länsstyrelser

Vid många anmälningar kan MSB behöva prioritera deltagarna.

Kostnad

MSB står för internat och konferenskostnader. Respektive organisation står för resa och arbetstid för de som deltar.

Under 2023 togs ett kortare PM fram kring området och under 2024 har arbetsgruppen arbetat med att färdigställa en tydligare vägledning inom området. Vägledningen utgår från ELS-handboken och dess nomenklatur.
Workshopen kommer utgå från vägledningen (med dess avgränsningar).

Vi kommer bland annat arbeta i grupper kring frågeställningar utifrån vägledningen samt ha möjlighet att utbyta erfarenheter mellan våra olika räddningsledningssystem. Arbetet med L-RUHB kommer att fortsätta och ert deltagande är en del för att uvecklingen ska bli så bra som möjligt.

Under workshopen kommer enbart öppen information delas.

Kontakt

För mer information eller frågor kontakta Magnus Gärtner, magnus.gartner@msb.se.

Bakgrund

Höjd beredskap är en samlingsterm för de två nivåerna skärpt beredskap och högsta beredskap.

Planering för ledning under höjd beredskap behöver ta hänsyn till extrema förhållanden och samhällsstörningar.

Arbetet med med L-RUHB startade tidig vår 2023. Arbetsgruppen består av representanter från olika räddningstjänstorganisationer samt MSB.

Tillfällen

Sista anmälningsdag: 15 augusti 2024
Ort: Rosersberg
Lokal: Tre rosor
Klockan: 12:00
Antal platser: 40
Platser kvar: 26
Längd: Två dagar
  • Öppna anmälan

    Ledning av räddningstjänst under höjd beredskap

    Genom att du anmäler dig samtycker du till att MSB behandlar dina personuppgifter.

    Så här behandlar MSB personuppgifter

Senast granskad: 22 maj 2024

Till toppen av sidan