Till innehåll på sidan

Sotningskonferens 2024

Sotningskonferensen arrangeras vartannat år gemensamt av Sveriges Kommuner och Regioner, Sveriges Skorstensfejaremästares Riksförbund och MSB. Syftet med konferensen är att samla ansvariga och utförare för erfarenhetsutbyte och diskussioner runt den gemensamma uppgifterna rengöring och brandskyddskontroll.

Detaljer

Kostnad

950 kronor exklusive moms.

Preliminärt program

Moderator: Anders Edstam

08:30 Registrering, fika och mingel

09:30 Konferensens öppnande – inledningstal 

09:45 Sotningsbranschen i Sverige dag

10:45 Forskning och utveckling 

11:10 Vad är särskilt viktigt vid en upphandling

11:30 Introduktion till Open Space

12:00 Lunch

13:00 Open Space – Tema upphandling med olika perspektiv:

  • Höjd beredskap
  • Utbildning
  • Taxor
  • Uppföljning
  • Arbetsmiljö med mera

16:00 Open Space summering

16:20 Avslutning

Open space

Open Space är en dialogform som vill uppmuntra till väldigt öppna och dynamiska diskussioner kring ett tema. Samtalet bygger på deltagarnas intressen och entusiasm och kan ofta leda till oväntade och innovativa tankar.

I Open Spacemöten bjuds deltagarna in kring ett centralt tema, men ingen fast dagordning sätts innan mötet.

Styrkor

  • Möjliggör att stora grupper deltar kring ett ämne
  • Bra för deltagare som ogillar traditionella möten
  • Frigör kreativitet
  • Tillåter deltagarna att driva de frågor som är viktiga för dem
  • Väldigt flexibel process

Tillfällen

Sista anmälningsdag: 12 september 2024
Ort: Hornsgatan 20, Stockholm
Lokal: Konferensrum Torget
Klockan: 09:00
Längd: En dag

Senast granskad: 4 mars 2024

Till toppen av sidan