Till innehåll på sidan

Digital konferens om trygghetspunkter och temporära samlingsplatser

MSB:s nya tvååriga projekt för att stärka utvecklingen av trygghetspunkter och temporära samlingsplatser är nu igång. Därför vill vi bjuda in till en nationell digital uppstartskonferens som vi hoppas ska inspirera och främja utvecklingen av kommunala trygghetspunkter.

Detaljer

Målgrupp

För dig som arbetar med befolkningsskyddsfrågor i kommun, länsstyrelser eller annan berörd organisation inom befolkningsskyddet.

Inte möjlighet att delta hela konferensen eller vill du se i efterhand?

Programmet är uppdelat i tematiska block som täcker olika aspekter av trygghetspunkter och temporära samlingsplatser, vilket gör det möjligt att enkelt välja det som är mest relevant för dina behov och möjligheter att delta. Det kommer även finnas möjlighet att i efterhand ta del av innehållet på MSB-play. Oavsett om du deltar i hela konferensen, delar av den eller vi se den i efterhand behöver du anmäla dig via anmälningslänken.

Vi ser fram emot en dag fylld med givande diskussioner, erfarenhetsutbyten och perspektiv på viktiga aspekter i utvecklingen. Det kommer finnas möjlighet att ställa frågor och påverka diskussionerna under dagen, så din närvaro och expertis kommer att bidra till att göra denna konferens så bra som möjligt.

Program

09:00 Välkomna, Anna-Karin Hamrén och Erik Flink, moderatorer MSB

09:10 Inledningstal, Charlotte Petri Gornitzka, Generaldirektör MSB

09: 20 MSB:s projekt för att stärka utvecklingen av trygghetspunkter och temporära samlingsplatser, Erik Flink, projektledare MSB

09:45 Paus

Block 1 – Internationella erfarenheter

10:00 Betydelsen av trygghetspunkter i krig och kriser
Pär Nordstrand, Utbildningsutvecklare MSB delar sina erfarenheter från Ukraina

10:40 Jämställdhet och riskutsatta grupper i arbetet med trygghetspunkter
Jenny Molin, Jämställdhetsrådgivare på MSB delar erfarenheter från internationellt arbete

11:20 Handelshögskolan – krigets svallvågor, Dr. Torbjörn Einarsson, Forskare vid Handelshögskolan Stockholm om möjligheter och utmaningar att etablera samverkan och temporärt stöd

12:00 Lunch

Block 2 – Kommunperspektiv

13:00 Bollsport och trygghetspunkter i Göteborg
Annika Gripencreutz, Utvecklingsledare Göteborgs stad om att tillvara erfarenheter, förmåga och engagemang som finns i kommunen.

13:40 Överenskommelser för bemanning av trygghetspunkter
Joakim Truedsson, Beredskapssamordnare i Katrineholms kommun med fokus på avtal och överenskommelser för bemanning av trygghetspunkter

Block 3 – Myndighetsperspektiv

14:30 Trygghetsvagnar – säkra kommunikationer på trygghetspunkterna
Johan Kleberg, Ingenjör på Post- och telestyrelsen (PTS) med särskilt fokus på utveckling av trygghetspunkter

15:00 Paus

Block 4 – Summering

15:15 Panelsamtal: Vägen framåt och frågestund
SKR, MSB, Länsstyrelsen, PTS, Katrineholm kommun och Göteborgs stad.

15:45 MSB summering av dagen och projektplan trygghetspunkter 2024–25, Anna-Karin Hamrén och Erik Flink, MSB

16:00 Slut

Frågor

Vid eventuella frågor om konferensen, kontakta Trygghetspunkter@msb.se.

Om projektet

Under 2024 och 2025 kommer MSB genomföra ett projekt kopplat till trygghetspunkter och temporära stöd- och samlingsplatser.

Syfte

Projektet syftar till att skapa en överblick över utvecklingen av trygghetspunkter i landet och därefter möta de behov som finns att på central nivå effektivt och enhetligt stödja kommuner att utveckla, stärka och planera för upprättande av trygghetspunkter och liknande temporärt mottagande utifrån såväl fredstida händelser som höjd beredskap.

Genom att erbjuda övergripande stöd uppnås även en mer enhetlig inriktning av utvecklingen av trygghetspunkter i syfte att allmänheten ska känna igen en trygghetspunkt oavsett var i landet man befinner sig men samtidigt möjliggörs för lokala anpassningar och lösningar i utvecklingsarbetet.

Effektmål

En stärkt förmåga i kommunerna att möta befolkningens behov av exempelvis förnödenheter, tak över huvudet, krisstöd och möjlighet till information och kommunikation vid fredstida kriser, höjd beredskap och ytterst krig.

MSB:s Handbok i civil beredskap för kommuner

Vid eventuella frågor om projektet, kontakta:

Trygghetspunkter@msb.se

 

Tillfällen

Sista anmälningsdag: 27 maj 2024
Ort: Digitalt
Klockan: 09:00
Antal platser: 500
Platser kvar: 178
Längd: En dag
  • Öppna anmälan

    30 maj: Trygghetspunkter

    Genom att du anmäler dig samtycker du till att MSB behandlar dina personuppgifter.

    Så här behandlar MSB personuppgifter

Senast granskad: 29 april 2024

Till toppen av sidan