Till innehåll på sidan

Räddningstjänst under höjd beredskap

MSB har ett pågående arbete med att utveckla Sveriges förmåga för räddningstjänst under höjd beredskap. MSB bjuder under april-juni 2024 in deltagare från kommunal räddningstjänst att delta i tre digitala informationsmöten.

Detaljer

Målgrupp

Personal inom kommunal räddningstjänst.

25 april: Urban sök och räddning (USAR) i krig

MSB informerar och beskriver arbetet med metodutveckling och förmågebeskrivning inom urban sök och räddning.

15 maj: Kärnvapen, verkanseffekter ur ett räddningstjänstperspektiv

MSB informerar om kärnvapens olika verkanseffekter, en nyproducerad informationsskrift samt det pågående arbetet med att stärka räddningstjänstens förmåga att kunna hantera konsekvenserna vid en kärnvapenanvändning.

13 juni: Erfarenheter från Ukraina, räddningstjänst och befolkningsskydd

MSB informerar om erfarenheter som Ukrainsk räddningstjänst har delat med sig av och hur detta kan omsättas för att stärka vår förmåga vid höjd beredskap.

Räddningstjänst under höjd beredskap

Kommunernas uppgifter för räddningstjänstens verksamhet under höjd beredskap regleras i lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO). Enligt lagen har kommunens räddningstjänst i stort samma ansvar under höjd beredskap som i fredstid vad avser att förhindra skador på människor, egendom och miljö, dock tillkommer ytterligare ett antal uppgifter för höjd beredskap. Tilläggsuppgifterna i LSO innefattar uppgifter som att upptäcka, märka ut och röja farliga områden, samt att indikera och sanera efter angrepp med kemiska stridsmedel och kärnvapen.

Tilläggsuppgifterna omfattar även kompletterande åtgärder som i första hand avser den planering och organisering som är nödvändig för att kommunerna ska kunna fullgöra sitt uppdrag.

Räddningstjänstens personal ska också delta i åtgärder för första hjälp och transport av skadade samt befolkningsskydd.

Tillfällen

Anmälan stängd
Ort: Digitalt
Klockan: 13:00
Antal platser: 300
Platser kvar: 267
Längd: 1,5 timmar
Anmälan stängd
Ort: Digitalt
Klockan: 13:00
Antal platser: 300
Platser kvar: 254
Längd: 1,5 timmar
Sista anmälningsdag: 10 juni 2024
Ort: Digitalt
Klockan: 13:00
Antal platser: 300
Platser kvar: 237
Längd: 1,5 timmar
  • Öppna anmälan

    Erfarenheter från Ukraina, räddningstjänst och befolkningsskydd

    Genom att du anmäler dig samtycker du till att MSB behandlar dina personuppgifter.

    Så här behandlar MSB personuppgifter

Senast granskad: 8 april 2024

Till toppen av sidan