Till innehåll på sidan

Krisberedskapsveckan

Krisberedskapsveckan är en årlig informationskampanj som ska öka människors motståndskraft inför samhällskriser och ytterst krig. Den genomförs nästa gång vecka 39 2022.

De här sidorna riktar sig till kommuner, andra myndigheter och organisationer. Som privatperson går du istället hit: MSB.se/privatpersoner

Hög tid för beredskap

MSB undersöker regelbundet privatpersoners beredskap inför kriser och krig och ser ett markant ökat intresse och engagemang efter Rysslands invasion av Ukraina. Antalet beställningar och nedladdningar av broschyren "Om krisen eller kriget kommer" ökade kraftigt under våren 2022.

Att vi tillsammans kan planera och genomgöra Krisberedskapsveckan känns viktigt. Nu finns anmälningsenkäten öppen!

Länk till anmälningsenkät

Tema: Mat

Temat för Krisberedskapsveckan 2022 blir mat. Inom temat kan vi kommunicera livsmedelsförsörjning, hoten mot den liksom möjligheterna att säkra den - både ur ett samhälls- och individperspektiv.

MSB:s motivering till mat som tema:

  • Pandemin, invasionen av Ukraina och förra årets it-attack mot en butikskedja har aktualiserat behovet av livsmedelsberedskap
  • Vi ser att människor med intresse och lätthet tar till sig tips om matvaror till t ex en krislåda
  • Människors intresse för matlagning, odling, hållbarhet och förvaring av livsmedel ökar
  • Att grannar har hjälps åt med inköp under pandemin bygger motståndskraft för framtida kriser
  • Att få samlas kring måltider är extra uppskattat just nu efter långvarig fysisk distans

Vi ser också att temat ger stora möjligheter till ett samarbete med med många olika aktörer, exempelvis livsmedelsbutiker, REKO-ringar, lokala odlare, skolkök, föreningar och restauranger. Vi ser många beröringspunkter mellan myndighetsprojekt och regeringsuppdrag kring livsmedel just nu. Har du idéer på organisationer, föreningar och näringsidkare som kan ge ett givande matsamarbete under Krisberedskapsveckan, eller har du något annat att tipsa oss om kring årets tema? Hör av dig!

Uppstartsseminarium 2022

Ett seminarium inför Krisberedskapsveckan 2022, tänkt som inspiration till lokala aktiviteter och initiativ. MSB och Länsstyrelsen Värmland medverkar.
Uppstartsseminarium på YoutubePresentationen från seminariet

Du är en del av Sveriges beredskap

Budskapet för kampanjen 2021 då temat var demokrati, var: "Du är en del av Sveriges beredskap" vilket återanvändss 2022. Var och en behöver fortsätta att ta ansvar i vardagen för vår egenberedskap. Vi behöver också engagera oss lokalt så att vi kan bidra aktivt även i nästa kris.

Grundläggande idé

Det finns tre återkommande mål med Krisberedskapsveckan:

  • att fler privatpersoner reflekterar över hur de kan lösa vardagen vid kris och krig

  • att fler privatpersoner skaffar sig en egenberedskap

  • att den lokala riskkommunikationen utvecklas.

Så gick kampanjen 2021

Krisberedskapsveckan hösten 2021 mottogs väl av allmänheten. I en uppföljande mätning uppger 65 procent att de upplever att budskapen vänder sig till dem. 60 procent har ett positivt helhetsintryck av kampanjen. För första gången genomfördes Krisberedskapsveckan på hösten. Drygt 170 kommuner deltog, vilket är en minskning från 2019, innan pandemin, då nästan 230 kommuner deltog. Därtill deltog de flesta frivilliga försvarsorganisationer samt några andra delar av civilsamhället och företag.
Till Kampanjuppföljning 2021 och andra studier och utvärderingar

Håll dig uppdaterad genom att anmäla dig till vårt nyhetsbrev och ha kontakt med arbetsgruppen via krisberedskapsveckan@msb.se.

Senast granskad: 27 juni 2022

Till toppen av sidan