Till innehåll på sidan

Beredskapsveckan 2023

Tack för ett gott deltagande och mycket stort engagemang i årets Beredskapsvecka! Den genomfördes under vecka 39 för att öka människors motståndskraft inför kriser och krig.

Stort deltagande 2023 

224 av 290 kommuner deltog i Beredskapsveckan 2023. Det är 77%.

Lista över deltagande kommuner 

MSB räknar kommuners deltagande på samma sätt som förra året. Uppfylls minst två av dessa punkter räknar vi det som att kommunen har deltagit. 

 • Information på kommunens webbplats
 • Information i sociala medier
 • Lokalt ordnade aktiviteter

Vissa kommuner har satsat mer på eller har endast haft möjlighet till digitala aktiviteter. Så en eller flera aktiviteter kan i vissa kommuners fall vara digitala.

Elva länsstyrelser deltog också, bland annat genom egna övningar. 

Beredskapsveckan 2023 i siffror

 • 224 kommuner av 290 deltog i årets Beredskapsvecka (77 procent). Det är en ökning med 22 kommuner jämfört med förra året.
 • 11 länsstyrelser deltog i sin roll som regionala samordnare av Beredskapsveckan. 2022 deltog 9 länsstyrelser.
 • 147 kommuner hade utåtriktade aktiviteter till sina invånare.
 • 57 kommuner övade sin beredskapsorganisation.
 • 52 procent av kommunerna har deltagit i Beredskapsveckan fem eller sex gånger.
 • 70 procent av kommunerna använde sig av övningsmaterialet ”Sju dagar” som MSB tog fram inför årets tema.
 • 54 procent av kommunerna samarbetade med en frivilligorganisation under Beredskapsveckan.
 • Minst åtta av Sveriges Radios lokala P4-kanaler sände innehåll om Beredskapsveckan. P4 med sitt beredskapsuppdrag är en viktig del av veckan. 
 • 35 av kommunerna har tagit fram eller planerar att ta fram en lokal broschyr om beredskap för kris och krig utifrån MSB:s guide.
  Råd för lokala broschyrer om kris och krig

Beredskapsveckan 2023 samlade också många andra aktörer, som civilsamhälle, branschorganisationer, skolor, myndigheter och näringsliv. 

Till sammanställningen av Beredskapsveckan 2023 (Attityd)

Exempel på sammanställning i ett län

En sammanställning från Länsstyrelsen Västerbotten utgör ett gott regionalt exempel. Här finns alla länets aktiviteter under Beredskapsveckan samlade. 

Sammanställning från Länsstyrelsen Västerbotten

Aktiviteter under veckan

Utifrån svaren på anmälningsformuläret (nu stängt) har MSB samlat exempel på aktiviteter som ägde rum under Beredskapsveckan. 

Några av aktiviteterna 2023

Tema för Beredskapsveckan 2023 var Öva!

Många fler hushåll i Sverige behöver generellt stärka sin motståndskraft och egenberedskap inför kriser och krig. Vi tror att enkla övningar, utformade för att kunna användas i olika vardagssituationer, kan bidra till det. Därför var årets tema Öva!

Kampanjmaterial för 2023

Grannar som tillsammans övar att laga mat utan el. Foto: Melker Dahlstrand, MSB.

MSB valde temat Öva! för att:

 • Övning är effektivt när man vill gå från tanke till handling. Ett flertal kommuner använde exempelvis mat-temat redan under Beredskapsveckan 2022 till att framgångsrikt öva sin organisation att kunna leverera måltider till äldreboenden och skolor i ett läge utan el.
 • Vi ser ett växande engagemang hos nya generationer att vilja göra praktiska saker tillsammans med andra. Tillströmningen till frivilliga försvarsorganisationer, Scouterna och studieförbunden tyder på det. 
 • Utbildning och övning ofta är avgörande faktorer för hur väl man hanterar en kris. Det gäller även privatpersoner. 

Senast granskad: 22 november 2023

Till toppen av sidan