Till innehåll på sidan

Krisberedskapsveckan - stärkt beredskap och bättre riskkommunikation

Välinformerade och engagerade människor är en viktig tillgång vid en samhällskris, därför finns Krisberedskapsveckan. Alla som vill kan delta och hjälpa till att sprida budskapen för att stärka motståndskraften hos Sveriges invånare. Det är inte minst viktigt just nu.

Krisberedskapsveckan är en årlig informationskampanj som ska öka människors beredskap inför samhällskriser och ytterst krig. Kampanjen genomförs 11-17 maj 2020. 

Just nu krävs att vi alla i samhället fokuserar på att skydda människor och säkerställa samhällsviktig verksamhet. MSB kommer att ta en ledande roll i genomförandet av Krisberedskapsveckan och se till att det finns budskap och kanaler som passar rådande läge med covid-19. Det står öppet för alla som vill, att med de resurser man mäktar med, använda sig av det anpassade kampanjmaterialet och delta i kampanjen, vars nya material successivt presenteras här. 

Håll dig uppdaterad genom att anmäla dig till vårt nyhetsbrev och ha kontakt med projektgruppen via krisberedskapsveckan@msb.se.

Senast granskad: 20 mars 2020

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan