Till innehåll på sidan

Beredskapsveckan

Beredskapsveckan är en kommunikationsinsats vecka 39 varje år. Den leds av MSB och genomförs av många aktörer samtidigt för att stärka motståndskraften hos invånarna. 

Nuläge för människors syn på risker och hot

Det nya året rivstartade med uttalanden från regeringsföreträdare och överbefälhavaren om att det kan bli krig i Sverige och att privatpersoner, kommuner och andra aktörer behöver förbereda sig. Detta fick 43 procent av allmänheten att känna ett större eget ansvar för den egna och anhörigas beredskap. Det visar en effektmätning av nyhetsrapporteringen som MSB genomförde i slutet av januari.

Till aktuella studier och utvärderingar

Tema 2024: Sätt igång!

Temat för Beredskapsveckan 2024 kommer att bli "Sätt i gång!". Det är en uppmaning till att stärka sin egenberedskap innan en kris eller ett krig hotar. I takt med omvärlden stärker och utvecklar vi förutsättningarna och målen för Beredskapsveckan, vilket MSB berättar mer om i en digital frågestund den 23 februari. Prenumerera på nyhetsbrevet för att få inbjudan. 

Vi ska fortsätta att möta privatpersoner i deras vardag mitt i det försämrade säkerhetspolitiska läget, med tuffare ekonomi och allt tydligare konsekvenser av klimatförändringarna. Vi ser ett ökande engagemang hos privatpersoner och det ska vi ta vara på.

Kriterier för hur MSB väljer Beredskapsveckans tema

Mer om Beredskapsveckan 

Beredskapsveckan leds av MSB och genomförs främst av kommuner, länsstyrelser och frivilligorganisationer. Men även föreningar, studieförbund, skolor, näringsliv, arbetsplatser, butiker, bostadsbolag, elleverantörer etcetera är varmt välkomna att delta.

Så gick Beredskapsveckan 2023 

2023 deltog 224 av 290 kommuner i Beredskapsveckan genom olika aktiviteter. Även många andra aktörer deltog, som delar av civilsamhället, branschorganisationer, skolor, myndigheter och näringsliv.

Allt om Beredskapsveckan 2023  

Lokala broschyrer

Som en del i MSB:s Guide till riskkommunikation finns nu råd och inspriation för att ta fram lokala broschyrer om kris och krig.

Senast granskad: 20 februari 2024

Till toppen av sidan