Till innehåll på sidan

Beredskapsveckan

Beredskapsveckan är en temavecka och kommunikationsinsats som arrangeras vecka 39 varje år. Veckan leds av MSB och genomförs av många aktörer samtidigt i syfte att stärka motståndskraften hos invånarna. Temat för 2024 års vecka är ”Sätt igång!”.

Vad är Beredskapsveckan?

Beredskapsveckan startade 2017 på initiativ av MSB med syftet att få fler privatpersoner att förbereda sig för en eventuell kris. Rekommendationen är att vi som privatpersoner ska ha en hemberedskap för att klara oss utan samhällets hjälp i en vecka.

Beredskapsveckan leds av MSB och genomförs främst av kommuner, länsstyrelser och frivilligorganisationer – i syfte att sprida kunskap om beredskap till privatpersoner. Men även föreningar, skolor, arbetsplatser etcetera är varmt välkomna att delta.

2023 deltog 224 av 290 kommuner i Beredskapsveckan genom olika aktiviteter.

Deltagande i Beredskapsveckan 2023

Beredskapsveckans tema 2024: ”Sätt igång”

Temat "Sätt igång" är en uppmaning till att stärka sin egenberedskap innan en kris eller ett krig hotar. Vi ska fortsätta att möta privatpersoner i deras vardag mitt i det försämrade säkerhetspolitiska läget, med tuffare ekonomi och allt tydligare konsekvenser av klimatförändringarna. Vi ser ett ökande engagemang hos privatpersoner och det tar vi vara på.

Temat är medvetet valt för att kunna anpassas lokalt. Det är öppet formulerat så att det går att sätta i gång med det man ser som mest angeläget. Vad vill just ni sätta i gång med? Vattenberedskap, trygghetspunkter eller skyddsrum? Temavecka på jobbet, i skolan eller i bostadsområdet? Sätt i gång! 

MSB:s presentation om Beredskapsveckan 2024

Kriterier för hur MSB väljer Beredskapsveckans tema

Nytt för i år: Kriskalendern

Vi har länge velat påverka människors inställning till sin hemberedskap mer frekvent än under bara Beredskapsveckan. Det har också varit ett önskemål från bland andra kommuner att ett material ska finnas för hela året. 

Därför finns nu Kriskalendern. Där fokuserar vi varje månad extra mycket på ett specifikt tema inom beredskap. Till kalendern finns även enkla övningar som privatpersoner kan göra på egen hand. Filmerna kan delas direkt från MSB eller laddas ner, anpassas med lokala/egna budskap och därefter publiceras.Till allt material för Kriskalendern

Hur kan vi som aktör delta i Beredskapsveckan?

Att delta som aktör innebär att man på något sätt uppmärksammar ämnet beredskap. Det kan vara att till exempel anordna kurser eller workshops i ämnet hemberedskap – eller bara informera invånare/anställda/elever om att veckan pågår och ge tips kopplat till ämnet. Alla aktörer deltar på sina egna villkor.

För att vara en officiell deltagare behöver ni anmäla er som aktör. Länk till anmälan kommer, liksom mer information om nivåer på deltagandet. 

Beredskapsveckans nyhetsbrev

Löpande information om Beredskapsveckan och Kriskalendern ges i vårt nyhetsbrev. Prenumerera gärna på detta.

Till anmälan för Beredskapsveckans nyhetsbrev

Nuläge för MSB:s strategiska riskkommunikation

Kommunikation om risker, hot och beredskap är grunden i MSB:s uppdrag att öka människors motståndskraft inför kris och krig. Exempel på riskkommunikation är arbetet med Beredskapsveckan och broschyren ”Om krisen eller kriget kommer” liksom arbetet med att stödja kommunerna med att utveckla sin lokala riskkommunikation.

Här är tre viktiga beståndsdelar i MSB:s strategiska kommunikation just nu:

Demokratisk riskkommunikation

Vi vill att kommunikationen ska vara inkluderande och bjuda in till samtal och arenor där människor kan komma till tals, ställa frågor, bidra med erfarenheter och kunskaper. Ett exempel på demokratisk riskkommunikation är de livesändningar på MSB:s Instagramkonto som vi testar under våren 2024 och som även teckenspråkstolkas, textas och läggs upp på Youtube.

Till MSB Live på Youtube

Ökat fokus på delaktighet och engagemang

Rekommendationen med en veckas hemberedskap gäller fortfarande och det är viktigt att vi ser att andelen hushåll som uppger att de klarar sig en vecka utan samhällets stöd ökar, men vi förstärker också budskapen kring sådant som handlar om att hjälpas åt, engagera sig och ta egna initiativ, gärna i sitt eget närområde. Beredskap handlar inte bara om prylar utan också om bland annat lokalt engagemang och vikten av ett socialt nätverk.

Beredskapskultur – en del av vardagen

För att kunna möta de utmaningar som är pågående och reella liksom en oförutsägbar framtid behöver vi påverka människors inställning. Beredskap måste alltid finnas i oss, på fritiden, på arbetsplatsen, i skolan, i bostadsrättsföreningen och i alla de sammahang vi lever våra liv. Den strategiska riskkommunikationen måste bidra till att vi tillsammans bygger ett sätt att leva där egenberedskap ska vara lika självklart som sopsortering.

Lista på organisationer som anordna föreläsningar och utbildningar inom beredskap

Lokala broschyrer

Som en del i MSB:s Guide till riskkommunikation finns nu råd och inspiration för att ta fram lokala broschyrer om kris och krig.

Senast granskad: 24 maj 2024

Till toppen av sidan