Hoppa över navigering, hoppa direkt till textinnehållet Hoppa till navigeringen Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsida Nyheter Webbkarta Sökfunktion Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakt

Välkommen till MSB! Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt samt för statistik. Om du fortsätter, utan att ändra dina inställningar, så godkänner du att cookies från msb.se används.
Läs mer om kakor och hur vi använder dem samt hur du kan ändra dina inställningar

Krisberedskapsvecka 2018 för stärkt beredskap och bättre riskkommunikation

Välinformerade och engagerade invånare är en viktig tillgång vid en samhällskris. Därför har MSB startat Krisberedskapsveckan, en årlig kampanj tillsammans med bland andra kommuner, frivilligorganisationer och länsstyrelser. Krisberedskapsveckan 2017 fick ett bra genomslag och nu laddar vi inför kampanjen 2018, den 28 maj-3 juni.

Kampanjen ska öka kunskapen om hur människor påverkas av och kan förbereda sig för samhällskriser och höjd beredskap, ytterst krig.

I anslutning till nästa års kampanj planerar MSB tillsammans med bland andra Försvarsmakten, Sveriges Kommuner och Landsting, de frivilliga försvarsorganisationerna och länsstyrelserna att skicka ut ett tryckt informationsmaterial om kriser, höjd beredskap och påverkanskampanjer till samtliga hushåll i landet. Informationen kommer även att finnas i andra kanaler, bland annat på webben.

Bakgrunden till utskicket är ett regeringsuppdrag som förstärker och utvecklar det arbete som MSB redan gör för att öka riskmedvetenheten och kunskapen hos befolkningen om bland annat hemberedskap. Med anledning av det försämrade säkerhetspolitiska läget och den återupptagna planeringen för att hela samhället ska kunna agera vid höjd beredskap och ytterst krig vill regeringen att informationen om hur befolkningen kan förbereda sig ska bli bättre, både på nationell och lokal nivå.

Referensgrupp med olika aktörer

Inför planeringen av Krisberedskapsveckan 2018 och utskicket av ett tryckt informationsmaterial till hushållen kommer MSB att bilda en referensgrupp med företrädare för bland andra Försvarsmakten, länsstyrelserna, Sveriges Kommuner och Landsting samt de frivilliga försvarsorganisationerna. Vi undersöker också hur vi kan involvera och ta stöd av civilsamhällets aktörer, både för att ta tillvara på relevant kunskap men också för att nå olika målgrupper.

Kommunerna är huvudaktörer i Krisberedskapsveckan, men ambitionen med kampanjen är att den ska växa från år till år och engagera allt större delar av samhället. Inför Krisberedskapsveckan 2018 hoppas vi få med ännu fler kommuner, länsstyrelser, frivilligorganisationer, centrala myndigheter, branschorgan och näringsliv för att uppmärksamma vår gemensamma säkerhet och beredskap.


Svar på vanliga frågor om Krisberedskapsveckan