Till innehåll på sidan

Krisberedskapsveckan

Krisberedskapsveckan är en årlig informationskampanj som ska öka människors motståndskraft inför kriser och krig. Den genomförs alltid vecka 39. 2022 var temat mat.

De här sidorna riktar sig till kommuner, andra myndigheter och organisationer. Som privatperson går du istället hit: MSB.se/privatpersoner

Så gick Krisberedskapsveckan 2022

Varmt tack till alla som deltog i Krisberedskapsveckan! Årets kampanjtema mat hamnade rätt i tiden och inspirerade många aktörer till kreativa och lärorika aktiviteter. Bland annat övade ett flertal kommuner på att servera måltider inom förskola, skola och äldreomsorg utan el.

Pandemin, ett försämrat säkerhetspolitiskt läge, förra årets it-attack mot en butikskedja liksom konsekvenserna av klimatförändringarna har öppnat intressefönstret för livsmedel och beredskap, liksom för matlagning, odling och hållbarhet men också för trevliga måltider tillsammans utan att behöva hålla distans.

Många kommuner deltog

Över 200 kommuner och åtta länsstyrelser deltog i årets Krisberedskapsvecka vilket är det högsta deltagandet sedan 2018. Därtill deltog de flesta frivilliga försvarsorganisationer samt andra delar av civilsamhället liksom ett antal företag. Temat inspirerade även  exempelvis lokala handlare och Clas Ohlson med flera.

Länsstyrelsen Gäveborg samarbetade med ICA-butikerna och märkte upp utvalda varor med skylten ”Tack för att du stärker Gävleborgs krisberedskap.” Syftet var att öka medvetenheten om vikten av att handla lokalproducerat för att stärka krisberedskapen.

Exempel på andra aktiviteter:

  • Ett flertal kommuner passade på att öva hela sin måltidsverksamhet såsom logistik, kapacitet och personal vid för att kunna servera måltider inom skola och äldreomsorg om elen försvinner.
  • Flera kommuner integrerade egenberedskap i ett hållbarhets- eller självförsörjningstema.
  • MSB:s nationella budskap ”Du är en del av Sveriges beredskap” anpassades i flera fall till en regional eller lokal nivå, exempelvis: ”Du är en del av Västerbottens beredskap” och ”Du och Polly är en del av Umeås beredskap”.

Riksbankens beredskapslunch till personalen

Antalet aktiviteter under Krisberedskapsveckan för personal på myndigheter, företag och andra arbetsplatser har också ökat och blivit både mer fantasifulla och interaktiva. Hos exempelvis Riksbanken kunde man välja beredskapslunch som ett alternativ i personalköket. Under veckans första dagar använde man upp de varor som snabbt blir dåliga vid ett elavbrott.

Därefter nyttjades varor med lång hållbarhet och som kan förvaras i rumstemperatur. Lunchrecepten publicerades på intranätet tillsammans med andra egenberedskapstips. Riksbanken gav också både personalen och externa följare i sociala medier råd om kontanter och betalningar i kris, råd som har tagits fram tillsammans med MSB.

Strömavbrott och cikoriakaffe på länsstyrelsen

Länsstyrelsen i Västmanland skapade uppmärksamhet bland anställda genom att simulera ett strömavbrott. Man stängde av kaffemaskinerna under en frukost i sin egen cafeteria och erbjöd istället surrogatkaffe gjort på cikoria. Under frukosten i den mörka lokalen höll sedan vikarierande landshövding ett invigningstal för kampanjveckan och vikten av den lokala beredskapen.

Förbättringsmöjligheter för arbetet

MSB uppmanar kommuner att gå ihop och genomföra gemensamma aktiviteter under Krisberedskapsveckan, men endast 1 av 5 kommuner uppger att de samarbetat med närliggande kommun. Den vanligaste orsaken till att man inte samverkar är resursbrist. Deltagande kommuner finns jämt spridda över hela landet förutom i Kronoberg där flera kommuner inte deltog i Krisberedskapsveckan.

I den effektmätning som MSB gjorde efter sin egen annonsering är det just boende i Småland som i högre utsträckning än övriga anger att de inte instämmer i att annonsbudskapen förmedlar vikten av att ha en egenberedskap.

MSB:s annonsinsats

Under veckan genomförde MSB en informationsinsats i tryckta och digitala medier med bland annat annonser som visade hur man kan laga god mat utan el. I en uppföljande effektmätning uppger nästan hälften av respondenterna att de med anledning av annonsbudskapen kommer att stärka sin egen bereskap för att kunna laga mat utan el.

Stort intresse för hemberedskap

Det finns ett fortsatt stort intresse och engagemang för hur man som privatperson kan förbereda sig inför samhällskriser. Inte minst är intresset stort för  hemberedskap. Antalet beställningar och nedladdningar av broschyren "Om krisen eller kriget kommer" ökade kraftigt under våren 2022 och MSB får många frågor om hemberedskap.

MSB:s undersökningar visar att fler än tidigare uppger att man klarar en vecka utan samhällets stöd vid en kris. 2021 svarade 26 procent att de har den beredskapen. Motsvarande siffra för 2022 är 37 procent. 

Ett försämrat säkerhetspolitiskt läge, ett ansträngt energiläge, stigande matpriser liksom allt tydligare konsekvenser av klimatförändringarna i människors vardag, gör det allt viktigare att vi tillsammans bemöter människors engagemang. Krisberedskapsveckan är en del av arbetet med att stärka Sveriges krisberedskap och totalförsvar.

Bils från MSB:d annonsmaterial 2022

Kampanjens grundläggande idé

Det finns tre återkommande mål med Krisberedskapsveckan:

  • att fler privatpersoner reflekterar över hur de kan lösa vardagen vid kris och krig

  • att fler privatpersoner skaffar sig en egenberedskap

  • att den lokala riskkommunikationen utvecklas.

Till Kampanjuppföljning 2022 och andra studier och utvärderingar
Håll dig uppdaterad genom att anmäla dig till vårt nyhetsbrev och ha kontakt med arbetsgruppen via krisberedskapsveckan@msb.se.

Senast granskad: 1 december 2022

Till toppen av sidan