Till innehåll på sidan
Status: Gällande

MSBFS 2016:7 föreskrifter och allmänna råd om statliga myndigheters risk- och sårbarhetsanalyser

MSBFS 2016:7 föreskrifter och allmänna råd om statliga myndigheters risk- och sårbarhetsanalyser

Detaljer

Status

Gällande från och med 2016-08-01

Författningsnummer

MSBFS 2016:7

Författningstyp

Grundförfattning

Lagstiftningsområde

Krisberedskap och informationssäkerhet

Ersätter

Senast granskad: 15 april 2019

Till toppen av sidan