Till innehåll på sidan

Informationsinsats om Sveriges medlemskap i Nato

Regeringen gav den 17 maj 2023 j i uppdrag till MSB att förbereda en informationsinsats för att öka den svenska befolkningens kunskaper om Nato och vad medlemskapet innebär för Sverige.

I uppdraget ingår att utarbeta informationsmaterial som på ett effektivt sätt ska kommuniceras.

Uppdraget innehåller två delar:

  • En informationsinsats riktad till unga 16-25 år, som startar i samband med Natoanslutningen.
  • En folkbildande informationsinsats för att öka kunskap hos allmänheten, som ska pågå under en längre period.

Tillsammans med Försvarsmakten

I genomförandet av uppdraget ska MSB samverka med Försvarsmakten och andra berörda myndigheter och aktörer som myndigheten bedömer har kunskap eller erfarenheter som är relevanta för uppdraget, exempelvis kring folkbildande insatser eller ungdomsperspektiv.

Se regeringsuppdraget om informationsinsatsen

Senast granskad: 9 februari 2024

Till toppen av sidan