Till innehåll på sidan

Krigshot och beredskap

Höjd beredskap är antingen skärpt beredskap eller högsta beredskap. Är Sverige i krig råder högsta beredskap. Under högsta beredskap är totalförsvar all samhällsverksamhet som ska bedrivas. Regeringen beslutar om höjd beredskap och meddelar beslutet genom radio och TV. Om läget är riktigt allvarligt kan även beredskapslarm utlösas. Vid höjd beredskap kan regeringen fatta beslut om att ett antal vilande s.k. fullmaktslagar ska börja användas. När beredskapslarm är utlöst börjar fullmaktslagarna gälla automatiskt. Lagstiftningen ger staten ökade befogenheter att använda samhällets samlade resurser för försvaret av Sverige.

Totalförsvar består av militär verksamhet (främst Försvarsmakten - militärt försvar) och civil verksamhet (som drivs av statliga myndigheter, kommuner, landsting, privata företag och frivilligorganisationer - civilt försvar). Sammantaget är totalförsvaret all verksamhet som behövs för att förbereda Sverige för krig. När Sverige befinner sig i krig är totalförsvar all samhällsverksamhet som då ska bedrivas.

De rekommendationer MSB ger om människors hemberedskap, exempelvis under Beredskapsveckan, är samma rekommendationer som gäller för privatpersoner vid höjd beredskap och krig.

 

Senast granskad: 26 juni 2023

Till toppen av sidan