Till innehåll på sidan

Signalskyddssystem

Signalskydd används för att skydda information som omfattas av sekretess eller annan information med högt skyddsbehov. Här kan du läsa mer om vad det innebär.

Signalskyddssystem används i första hand för att skydda säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter. Det kan röra sig om uppgifter i pappersdokument, samtal, filer eller annan form av data som behöver skyddas när dessa kommuniceras. Informationen kan skyddas med hjälp av till exempel fax-, data-, fil- eller telefonkrypto.

Signalskyddssystem kan även användas för att skydda säkerhetskänslig verksamhet i övrigt, exempelvis skydda förbindelser till olika typer av säkerhetskänsliga styrsystem, där felaktigt styrkommando till systemet kan få en påverkan på Sveriges säkerhet. Ofta innehåller dessa styrkommandon inga säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter därför finns inga krav på att använda signalskyddsystem för dessa men det kan ändå, i vissa fall, vara lämpligt att använda signalskyddssystem för att förhindra obehörig påverkan.

Det finns också signalskyddssystem som kan användas för skydd mot trafikkartläggning (trafikanalys).

Senast granskad: 12 februari 2024

Till toppen av sidan