Till innehåll på sidan

Rekommendation för ljudnivåer i Rakel

För att uppnå en balanserad ljudnivå i Rakel är det viktigt att vara medveten om hur ditt anrop låter hos mottagaren. MSB har tagit fram en rekommendation för ljudnivåer i Rakel och en enkel mätmetod som hjälper Rakels användare att uppnå en balanserad ljudnivå.

Upplever du att ljudet i Rakel är alldeles för högt, eller kanske alldeles för lågt när du samverkar med andra? Tycker du att det knappt hörs när vissa pratar? Eller upplever du att andra nästan skriker?

Om du alltid behöver justera volymen på din Rakelterminal när du samverkar med andra för att uppnå hörbarhet så tyder detta på att ni har en obalans i ljudnivån.

MSB har i ett projekt analyserat ljudnivåerna i Rakel i nära samarbete med Rakels användarorganisationer och terminal-, drift- och systemleverantörer.

Rekommendation och mätmetod

För att komma till rätta med skillnader i ljudnivån är det viktigt att vara medveten om hur sättet att använda radioterminaler och kringutrustning påverkar ljudbilden.

Rekommendation avseende ljudnivåer i Rakel beskriver bland annat ETSI:s riktlinjer, Automatic Gain Control och andra faktorer som påverkar ljudnivån.

Mätning av ljudnivåer i Rakel beskriver en enkel och kostnadseffektiv metod för att mäta er utrustning.

Rekommendation avseende ljudnivåer i Rakel

Mätning av ljudnivåer i Rakel - bilaga till Rekommendation avseende ljudnivåer i Rakel

Röstprov, man och kvinna, för mätning av ljudnivåer i Rakel

Senast granskad: 13 juni 2019

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan