Till innehåll på sidan

Översvämningskartering - nedladdningstjänst från och med 2013

Översiktlig kartläggning av områden som kan översvämmas utmed landets vattendrag.

Detaljer

Ämneskategori

  • Räddningstjänst
  • Olycksförebyggande
  • Naturolyckor och klimat

Typ av system

  • Kartor och GIS

För att se och använda sig av nedladdningstjänsterna korrekt bör Internet Explorer användas

Metadata för tjänsterna finns på: www.geodata.se

Länk till nedladdningstjänst översvämningskartering - nedladdningstjänst från och med 2013:
https://gis-services.metria.se/msbfee/MSB_TopAtomFeed_Oversvam.xml

Syftet med översvämningskarteringarna är bland annat att vara ett planeringsunderlag för kommunernas översiktliga fysiska planering och som ett underlag för arbetet med de kommunala handlingsprogrammen. Karteringarna kan även vara ett stöd i räddningstjänstens övergripande planering av insatser.

Den översiktliga översvämningskarteringen visar vattnets utbredning för två olika flöden, 100-årsflödet och det högsta beräknade flödet.

Senast granskad: 4 juli 2019

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan