Till innehåll på sidan
Status: Upphävd

MSBFS 2017:2 föreskrifter om ändring i Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter (MSBFS 2016:9) om transport av farligt gods på järnväg (RID-S)

MSBFS 2017:2 föreskrifter om ändring i Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter (MSBFS 2016:9) om transport av farligt gods på järnväg (RID-S)

Detaljer

Status

Upphävd från och med 2019-07-01

Författningsnummer

MSBFS 2017:2

Författningstyp

Ändringsförfattning

Lagstiftningsområde

Transport av farligt gods

Ersätts av

Ändrar

Senast granskad: 15 april 2019

Till toppen av sidan