Till innehåll på sidan
Status: Upphävd

MSBFS 2012:7 föreskrifter om transport av farligt gods på järnväg (RID-S)

MSBFS 2012:7 föreskrifter om transport av farligt gods på järnväg (RID-S)

Detaljer

Status

Upphävd från och med 2015-07-01

Författningsnummer

MSBFS 2012:7

Författningstyp

Grundförfattning

Lagstiftningsområde

Transport av farligt gods

Ersätts av

Ändras av

Senast granskad: 15 april 2019

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan