Till innehåll på sidan
Status: Upphävd

MSBFS 2009:8 föreskrifter om ändring i Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter (MSBFS 2009:2) om transport av farligt gods på väg och i terräng (ADR-S)

MSBFS 2009:8 föreskrifter om ändring i Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter (MSBFS 2009:2) om transport av farligt gods på väg och i terräng (ADR-S)

Detaljer

Status

Upphävd från och med 2011-06-30

Författningsnummer

MSBFS 2009:8

Författningstyp

Ändringsförfattning

Lagstiftningsområde

Transport av farligt gods

Ersätts av

Ändrar

Senast granskad: 15 april 2019

Till toppen av sidan