Till innehåll på sidan

Joint-möten

Här finns sammanfattning över förslag och rapporter från Joint-möten.

Joint-mötet är ett harmoniseringsmöte som hålls två gånger per år gällande gemensamma regler för transport av farligt gods, på järnväg, väg och inre vattenvägar (RID/ADR/ADN).

De beslut som fattas vid detta möte är vägledande för de formella beslut som därefter fattas av RID Committee of Experts inom OTIF och Working Party on the Transport of Dangerous Goods on Road (WP.15) inom FN.

Dessa är beslutande organ för reglerna för transport av farligt gods på järnväg (RID) respektive väg (ADR). När det gäller ADN har Sverige inte implementerat dessa bestämmelser utan tillämpar istället sjöreglerna (IMDG-koden) på inre vattenvägar.

Nästa möte

Nästa Joint-möte kommer att hållas i Geneve 9-13 september 2024.

Dokumenten finns i sin helhet på FN:s webbplats

Dokument på UNECE:s webbplatsVälkommen att lämna skriftliga synpunkter till henric.stromberg@msb.sejohan.karlsson@msb.se, eller malin.jonsson@msb.se.

Senast granskad: 10 april 2024

Till toppen av sidan