Till innehåll på sidan

Säkrare Internet of things (IoT)

I det moderna samhället finns det allt fler cyberfysiska system i form av IoT. Internet of Things (IoT) är ett begrepp som används för att beskriva att allt fler föremål, både för privat- och industriellt bruk, utrustas med möjligheten att anslutas till internet och andra nätverk.

Dessa anslutningar möjliggör att vi kan övervaka transporter genom självkörande fordon, samt möjliggör övervakning av processer mellan maskiner (M2M). Anslutningar av denna kaliber kan ge fördelar och möjliggör många nya tjänster, men innebär samtidigt många utmaningar.

Incitamentet att sälja IoT-enheter i stora volymer till ett lågt pris tillsammans med begränsad energi- och beräkningskapacitet hämmar också möjligheterna att skapa god säkerhet. Lösningarna får därigenom ofta ett otillräckligt skydd mot obehörigt användande. Eftersom utvecklingen inom IoT och digitalisering går mycket snabbt finns det ett behov av att fördjupa kunskapen om området.

Säkerheten hos IoT-enheter, system av IoT-enheter och tjänster baserade på dessa är beroende av såväl säkerheten hos enheterna i sig själva som hur de och systemet de ingår i installeras, underhålls och används.

Risker med sakernas internet - Faktablad

MSB, har tagit fram tre faktablad om vilka risker IoT eller sakernas internet för med sig och hur de kan hanteras. För att kunna uppnå bra säkerhet behöver alla parter i kedjan ta ansvar. Tanken är att faktabladen som MSB har tagit fram både ska ge konkreta råd och fungera som diskussionsunderlag i ett sådant arbete. Faktabladen stödjs av en NCS3-studie som beskriver IoT-relaterade risker och strategier. 

Faktablad: IoT-relaterade risker: Begrepp och kategorisering

Faktablad: Säkrare IoT: Rekommendationer till myndigheter

Faktablad: Så säkrar du ditt IoT: Råd till systemägare och nyttjare

NCS3-studie – IoT-relaterade risker och strategier i RIB - publikationsbibliotek

Senast granskad: 9 februari 2024

Till toppen av sidan