Till innehåll på sidan

Skydd mot informationspåverkan (webbkurs)

Kursen ger dig förutsättningar för att bli medveten om vad informationspåverkan är och ger dig verktyg för att kunna identifiera påverkanstekniker.

Detaljer

Målgrupp

Kursen vänder sig till dig som :

  • Jobbar på en myndighet, kommun eller region
  • Arbetar inom företag som har ansvar och uppgifter inom totalförsvaret
  • Är medlem i en frivillig försvarsorganisation
  • Är medlem i en förening som arbetar med demokratifrågor eller mänskliga rättigheter
  • Är allmänt intresserad av området informationspåverkan och vill få grundläggande kunskap i ämnet

 

Kostnad

Kursen är avgiftsfri.

Ta del av kursen

Till webbkurs Skydd mot informationspåverkan

Webbkurserna på msb.se genomförs helt utan inloggning och MSB sparar inte dina personuppgifter. För de webbkurser där det går att skriva ut ett kursintyg behöver du själv skriva in ditt namn innan du sparar ner intyget.

Bakgrund

Informationspåverkan från främmande makt är en antagonistisk handling som syftar till att påverka Sveriges demokrati och vårt lands möjligheter till eget beslutsfattande. Informationspåverkan som riktas mot Sverige från främmande makt kan innebära allvarliga konsekvenser för samhällets säkerhet, främst mot grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga fri- och rättigheter.

MSB vill med denna kurs sprida kunskap och medvetenhet till berörda aktörer inom området och öka medvetenheten hos allmänheten.

Om kursen

Kursen syftar till att ge dig en introduktion i ämnet skydd mot informationspåverkan för att bidra till motståndskraft och ett starkt totalförsvar.

Webbkursen tar cirka 1,5 timme att genomföra och är uppdelad i 4 delar:

  • Del 1: Lär dig grunderna
  • Del 2: Upptäck strategierna
  • Del 3: Identifiera teknikerna
  • Del 4: Avslut

Du kommer bland annat att få lära dig vad hotet av informationspåverkan innebär för Sverige, hur det yttrar sig och vad informationspåverkan kan syfta till. Du kommer också att få lära dig exempel på strategier och tekniker främmande makt använder och vad som skiljer tillförlitlig information och informationspåverkan.

Läs mer om informationspåverkan: 

Sedan 1 januari 2022 finns Myndigheten för psykologiskt försvar (MPF). Det psykologiska försvaret ska, både nationellt och internationellt, kunna identifiera, analysera, möta och förebygga otillbörlig informationspåverkan och annan vilseledande information som är riktad mot Sverige eller svenska intressen.
Läs mer på MPF:s webbplats

Senast granskad: 24 maj 2022

Till toppen av sidan