Till innehåll på sidan
Status: Upphävd

SRVFS 2004:15 föreskrifter om transport av farligt gods på järnväg (RID-S). Med ändringar i SRVFS 2005:5 och SRVFS 2006:5.

SRVFS 2004:15 föreskrifter om transport av farligt gods på järnväg (RID-S). Med ändringar i SRVFS 2005:5 och SRVFS 2006:5.

Detaljer

Status

Upphävd från och med 2007-01-12

Författningsnummer

SRVFS 2004:15

Författningstyp

Grundförfattning

Lagstiftningsområde

Transport av farligt gods

Ersätts av

Senast granskad: 15 april 2019

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan