Till innehåll på sidan
Status: Upphävd

MSBFS 2009:10 föreskrifter och allmänna råd om statliga myndigheters informationssäkerhet

MSBFS 2009:10 föreskrifter och allmänna råd om statliga myndigheters informationssäkerhet

Detaljer

Status

Upphävd från och med 2016-04-04

Författningsnummer

MSBFS 2009:10

Författningstyp

Grundförfattning

Lagstiftningsområde

Krisberedskap och informationssäkerhet

Ersätts av

Senast granskad: 15 april 2019

Till toppen av sidan