Till innehåll på sidan
Status: Upphävd

Meddelande 1999:1 allmänna råd om beräkning av ersättning (skyddsrumskostnader, typkostnader)

Meddelande 1999:1 allmänna råd om beräkning av ersättning (skyddsrumskostnader, typkostnader)

Detaljer

Status

Upphävd från och med 2006-09-01

Författningsnummer

SRVFS 1999:1

Författningstyp

Grundförfattning

Lagstiftningsområde

Civilt försvar

Senast granskad: 15 april 2019

Till toppen av sidan