Till innehåll på sidan
Status: Upphävd

Meddelande 1999:1 allmänna råd om beräkning av ersättning (skyddsrumskostnader, typkostnader)

Meddelande 1999:1 allmänna råd om beräkning av ersättning (skyddsrumskostnader, typkostnader)

Detaljer

Status

Upphävd från och med 2006-09-01

Författningsnummer

SRVFS 1999:1

Författningstyp

Grundförfattning

Lagstiftningsområde

Civilt försvar

Senast granskad: 15 april 2019

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan