Till innehåll på sidan
Status: Upphävd

Meddelande 1996:2 allmänna råd och kommentarer om verkskydd

Meddelande 1996:2 allmänna råd och kommentarer om verkskydd

Detaljer

Status

Upphävd från och med 2006-09-01

Författningsnummer

SRVFS 1996:2

Författningstyp

Grundförfattning

Lagstiftningsområde

Civilt försvar

Senast granskad: 15 april 2019

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan