Till innehåll på sidan
Status: Upphävd

SRVFS 1994:1 föreskrifter om informationsskyldighet i samband med kemikaliehantering

SRVFS 1994:1 föreskrifter om informationsskyldighet i samband med kemikaliehantering

Detaljer

Status

Upphävd från och med 1999-10-01

Författningsnummer

SRVFS 1994:1

Författningstyp

Grundförfattning

Lagstiftningsområde

Allvarliga kemikalieolyckor

Ersätts av

Senast granskad: 15 april 2019

Till toppen av sidan