Till innehåll på sidan
Status: Gällande

MSBFS 2015:8 föreskrifter om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor

MSBFS 2015:8 föreskrifter om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor

Detaljer

Status

Gällande från och med 2015-06-01

Författningsnummer

MSBFS 2015:8

Författningstyp

Grundförfattning

Lagstiftningsområde

Allvarliga kemikalieolyckor

Ersätter

Senast granskad: 15 april 2019

Till toppen av sidan