Till innehåll på sidan
Status: Upphävd

SRVFS 2005:2 föreskrifter om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor

SRVFS 2005:2 föreskrifter om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor

Detaljer

Status

Upphävd från och med 2015-06-01

Författningsnummer

SRVFS 2005:2

Författningstyp

Grundförfattning

Lagstiftningsområde

Allvarliga kemikalieolyckor

Ersätter

Ersätts av

Senast granskad: 15 april 2019

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan