Till innehåll på sidan

Handbok Ett enhetligt ledningssystem för kommunal räddningstjänst

Handboken ELS är ett steg i den pågående utvecklingen mot att stärka förmågan till ledning och mer enhetliga räddningsledningssystem. Den ska också ligga till grund för fortsatt utvecklingsarbete inom området.

Inom ramen för ELS-projektet har det levererats en handbok med ett antal förutsättningar, aspekter, modeller, rollbeskrivningar, gemensamma termer och begrepp med mera för att kunna skapa räddningsledningssystem.

Handboken är dock inte en komplett uppsättning förutsättningar som behövs för att kunna agera i eller fungera som räddningsledningssystem, då handboken helt enkelt inte berör alla de förutsättningar som behövs. Däremot är handboken ett underlag som behövs för att kunna utforma ett räddningsledningssystem med de förutsättningar som behövs för att kunna agera. Handboken ger med andra ord en gemensam ”spelplan” för branschen att kunna utforma sina räddningsledningssystem på ett likartat och mer enhetlig sett. Räddningstjänstorganisationerna ges därmed möjlighet att använda samma nomenklatur och språk för att bättre förstå och jämföra med varandra.

Handboken är ett steg i den pågående utvecklingen mot att stärka förmågan till ledning och mer enhetliga räddningsledningssystem. Den ska också ligga till grund för fortsatt utvecklingsarbete inom området.

Handbok: Ett enhetligt ledningssystem för kommunal räddningstjänstHandbok (kort version): Ett enhetligt ledningssystem för kommunal räddningstjänst

Senast granskad: 30 november 2022

Till toppen av sidan