Till innehåll på sidan

WP.15-möten

Här finns sammanfattning över förslag och rapporter från FN:s arbetsgrupp WP.15.

WP.15 är benämningen på FN:s arbetsgrupp för bestämmelser för transport av farligt gods på väg, ADR. Arbetsgruppen har möten två gånger per år och diskuterar då förslag till nya eller förändrade bestämmelser i ADR och fattar även beslut om detsamma.

Rapport från mötet i april 2024

Nu finns den svenska rapporten från det senaste mötet med WP.15 som ägde rum den april 2024. 

Senast granskad: 15 april 2024

Till toppen av sidan