Till innehåll på sidan

FN:s subkommitté (TDG)

Här finns sammanfattning över förslag och rapporter från FN:s subkommitté-möte.

FN:s subkommittémöte (TDG - Transport of Dangerous Goods) diskuterar och beslutar om bestämmelser för transport av farligt gods som riktar sig till alla transportslag (väg, järnväg, sjö och luft), till exempel om klassificering, förpackningar, dokumentationskrav och konstruktion av tankar. Bestämmelserna införs i FN-rekommendationerna och förs sedan i huvudsak vidare till de specifika regelverken för varje transportslag, till exempel ADR och RID.

Rapport från mötet i juli 2023

Nu finns den svenska rapporten från det senaste mötet med FN:s subkommitté som ägde rum den 3-7 juli 2023.

Senast granskad: 30 maj 2023

Till toppen av sidan