Till innehåll på sidan

FN:s subkommitté (TDG)

Här finns sammanfattning över förslag och rapporter från FN:s subkommitté-möte.

FN:s subkommittémöte (TDG - Transport of Dangerous Goods) diskuterar och beslutar om bestämmelser för transport av farligt gods som riktar sig till alla transportslag (väg, järnväg, sjö och luft), till exempel om klassificering, förpackningar, dokumentationskrav och konstruktion av tankar. Bestämmelserna införs i FN-rekommendationerna och förs sedan i huvudsak vidare till de specifika regelverken för varje transportslag, till exempel ADR och RID.

Nästa möte

Den 24 juni – 3 juli hålls nästa möte med FN:s subkommitté för transport av farligt gods (rör alla transportslag). De förslag som ska diskuteras berör FN-rekommendationerna och kommer sedan att medföra ändringar i 2027 års utgåvor av ADR/RID. Om du kan komma att beröras av förslagen är du välkommen att lämna synpunkter på dessa.

Du kan ladda ner och läsa en svensk dokumentsammanställning nedan. I den finns korta sammanfattningar och länkar till de fullständiga förslagen, som bör läsas för att du ska få en komplett bild av vad som föreslås. Eventuella synpunkter på förslagen mejlas till: josefine.gullo@msb.se eller camilla.oscarsson@msb.se senast den 17 juni 2022.

Senast granskad: 28 maj 2024

Till toppen av sidan