Till innehåll på sidan

FN:s subkommitté (TDG)

Här finns sammanfattning över förslag och rapporter från FN:s subkommitté-möte.

FN:s subkommittémöte (TDG - Transport of Dangerous Goods) diskuterar och beslutar om bestämmelser för transport av farligt gods som riktar sig till alla transportslag (väg, järnväg, sjö och luft), till exempel om klassificering, förpackningar, dokumentationskrav och konstruktion av tankar. Bestämmelserna införs i FN-rekommendationerna och förs sedan i huvudsak vidare till de specifika regelverken för varje transportslag, till exempel ADR och RID.

Rapport från 63:e mötet med FN:s subkommitté för transport av farligt gods

27 november-6 december 2023 hölls mötet med FN:s subkommitté för transport av farligt gods (rör alla transportslag). De förslag som diskuterades berörde 24:e utgåvan av FN-rekommendationerna och kommer att medföra ändringar i 2027 års utgåvor av ADR/RID.

Nästa möte kommer att hållas 1-11 juli 2024.

Senast granskad: 11 december 2023

Till toppen av sidan