Till innehåll på sidan

Dammsäkerhet

För den som bedriver verksamhet vid en damm finns flera lagar och regler att följa. En del av dessa regler är att säkerställa dammsäkerhet och beredskap för dammbrott.

Två lagstiftningar är grundläggande för dammsäkerheten, miljöbalken och lagen om skydd mot olyckor. Alla dammar omfattas av miljöbalkens bestämmelser. De dammar som beslutats vara farlig verksamhet omfattas dessutom av vissa bestämmelser i lagen om skydd mot olyckor.

Miljöbalken och lagen om skydd mot olyckor verkar parallellt och det är därför viktigt att hitta en praktisk tillämpning och samordning mellan kommunernas tillsyn enligt lagen om skydd mot olyckor och länsstyrelsernas tillsyn enligt miljöbalken.

Roller och ansvarsområden

Räddningsverket (numera MSB) och Svenska Kraftnät har gemensamt utarbetat informationsfoldern ”Dammsäkerhet och beredskap för dammbrott”. Syftet med foldern var att klarlägga roller och ansvarsområden i frågor som gäller dammsäkerhet och beredskap för dammbrott vid dammar som beslutats vara farlig verksamhet enligt lagen om skydd mot olyckor.

Senast granskad: 18 april 2019

Till toppen av sidan