Till innehåll på sidan

Krisberedskapsveckan

Krisberedskapsveckan är en årlig informationskampanj som ska öka människors motståndskraft inför samhällskriser och ytterst krig. Den genomförs nästa gång vecka 39 2021.

Tema för 2021: Demokrati

Planeringen inför Krisberedskapsveckan 27 september 3 oktober 2021 pågår nu. I år firar ju Sverige 100 år av demokrati, vilket kommer att uppmärksammas på olika sätt.  Regeringen genomför en nationell kraftsamling för att uppmärksamma demokratiåret och många aktörer i samhället kommer att uppmärksamma jubileet på olika sätt. Så även MSB, som en del i uppdraget att öka människors kunskap om och motståndskraft inför olika hot mot vårt land. Kampanjen 2021 kommer därför att ha demokratitema i någon form. 

De grundläggande och återkommande målen med Krisberedskapsveckan är

  • att fler privatpersoner reflekterar över hur de kan lösa vardagen vid kris och krig
  • att fler privatpersoner skaffar sig en egenberedskap
  • att den lokala riskkommunikationen utvecklas.

Krisberedskapsveckan fortsätter alltså att att signalera huvudbudskapet att varje människa är en viktig resurs i vårt lands samlade förmåga att möta olika hot. Kampanjen visar vad var och en kan göra för att hantera en besvärlig vardag i kris och hur vi kan ta ansvar för oss själva och varandra vid olika slags händelser.

Arbetet med att ta fram innehåll och budskap för 2021 pågår och vi kommer, liksom förra året, att anpassa kampanjen till det läge där vi är i pandemin.

Håll dig uppdaterad genom att anmäla dig till vårt nyhetsbrev och ha kontakt med arbetsgruppen via krisberedskapsveckan@msb.se.

Senast granskad: 24 mars 2021

Till toppen av sidan