Till innehåll på sidan

Krisberedskapsveckan - stärkt beredskap och bättre riskkommunikation

Välinformerade och engagerade människor är en viktig tillgång vid en samhällskris. Därför genomför MSB den årliga Krisberedskapsveckan tillsammans med kommuner, frivilligorganisationer och länsstyrelser. Men alla som vill kan delta och hjälpa till att sprida budskapen för att stärka motståndskraften hos Sveriges invånare. Det är inte minst viktigt just nu.

Krisberedskapsveckan är en årlig informationskampanj som ska öka människors beredskap inför samhällskriser och ytterst krig. Kampanjen genomförs 11-17 maj 2020.

Med tanke på den belastning som hanteringen av pandemin covid -19 nu utgör, inte minst för kommuner och länsstyrelser, har MSB beslutat att ta en ledande roll i genomförandet av Krisberedskapsveckan. Kampanjens budskap och material anpassas till rådande läge. Det står öppet för alla som vill, att med de resurser man mäktar med, använda sig av det anpassade kampanjmaterialet och delta i kampanjen, vars nya material successivt presenteras här. 

Framskjuten Totalförsvarsdag
Den nationella Totalförsvarsdagen som var planerad att genomföras den 16 maj i Malmö flyttas till ett annat tillfälle. I dagsläget krävs att vi alla samhällets aktörer fokuserar på att tillsammans och på bästa sätt vidta åtgärder för att skydda människor och säkerställa samhällsviktig verksamhet.

Håll dig uppdaterad genom att anmäla dig till vårt nyhetsbrev och ha kontakt med projektgruppen via krisberedskapsveckan@msb.se.

Senast granskad: 20 mars 2020

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan