Till innehåll på sidan

Krisberedskapsveckan

Krisberedskapsveckan är en årlig informationskampanj som ska öka människors motståndskraft inför samhällskriser och ytterst krig. Den genomförs nästa gång vecka 39 2022.

De här sidorna riktar sig till kommuner, andra myndigheter och organisationer. Som privatperson hittar du information om beredskap för kris och krig på MSB.se/privatpersoner. MSB.se/privatpersoner

NYTT! Nyårskampanj inför 2022

Från måndag den 20 december och fyra veckor framåt påminner MSB människor om att stärka sin beredskap i en annonskampanj om nyårslöften. En förlängd del av Krisberedskapsveckan.

Lär mer och ladda ner budskap

Hälften vill stärka sin egenberedskap enligt mätning

Krisberedskapsveckan 2021 mottogs väl av allmänheten. I en uppföljande mätning uppger 65 procent att de upplever att budskapen vänder sig till dem. 60 procent har ett positivt helhetsintryck av kampanjen.

För första gången genomfördes Krisberedskapsveckan på hösten. Drygt 170 kommuner deltog, vilket är en minskning från 2019, innan pandemin, då nästan 230 kommuner deltog. Därtill deltog de flesta frivilliga försvarsorganisationer samt några andra delar av civilsamhället och företag.

Krisberedskapsveckans mål är bland annat att fler personer skaffar sig en hemberedskap och reflekterar över hur de kan lösa vardagen vid kris och krig. Glädjande är därför att hälften av de tillfrågade kommer att stärka sin egenberedskap för att bli bättre förberedd för kriser. Kampanjen har generellt gett ett större intryck hos kvinnor och de som har sett kampanjen före annonsmätningen, där 64 procent uppger att de kommer att stärka sin egenberedskap.

Till Kampanjuppföljning 2021 och andra studier och utvärderingar

Krisberedskapsveckans budskap 2021

Tiden med covid-19 har gjort det tydligt för många hur det känns när vardagen vänds upp och ner, och gett en ökad insikt om att vi vanligtvis tar mycket för givet. Under pandemin har påtagligt fler människor än vanligt agerat ansvarsfullt genom vardagsgärningar, som att handla åt en granne. Ett robust och enkelt sätt att bygga motståndskraft som Krisberedskapsveckan vill främja. Var och en behöver fortsätta att ta ansvar i vardagen för vår egenberedskap. Vi behöver också engagera oss lokalt så att vi kan bidra aktivt även i nästa kris.

En person överlämnar en kasse mat till en granne i trapphuset.

Tema: Demokrati

 I år firar ju Sverige 100 år av demokrati, vilket har uppmärksammats på olika sätt hela året, även under Krisberedskapsveckan. Vår tolkning av demokratitemat är att Sveriges motståndskraft börjar med varje människas eget engagemang i det lilla. Kampanjen uppmärksammade också våra skyddsvärden, exempelvis Sveriges frihet och självständighet, och hur var och en av oss kan bevara värdena genom våra vardagshandlingar. Arbetet med Sveriges beredskap handlar ju ytterst om att vi ska få fortsätta leva i ett öppet och demokratiskt land.

Kampanjens grundläggande idé

Det finns tre återkommande mål med Krisberedskapsveckan:

  • att fler privatpersoner reflekterar över hur de kan lösa vardagen vid kris och krig

  • att fler privatpersoner skaffar sig en egenberedskap

  • att den lokala riskkommunikationen utvecklas.

Krisberedskapsveckan fortsätter alltså att att signalera huvudbudskapet att varje människa är en viktig resurs i vårt lands samlade förmåga att möta olika hot.

Håll dig uppdaterad genom att anmäla dig till vårt nyhetsbrev och ha kontakt med arbetsgruppen via krisberedskapsveckan@msb.se.

Senast granskad: 17 december 2021

Till toppen av sidan