Till innehåll på sidan

Krypto för skyddsvärda uppgifter, KSU

Krypto för skyddsvärda uppgifter, KSU ger skydd åt skyddsvärda uppgifter. KSU får inte användas för säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter. KSU-system införskaffas av er egen verksamhet direkt från leverantör av produkten.

Den egna organisationen beslutar vilka uppgifter som får skyddas med hjälp av KSU. Tänkbara användningsområden kan vara:

  • inom hälso- och sjukvården för skydd av uppgift om enskildas hälsotillstånd eller andra förhållanden, så kallad ”patientsekretess”
  • verksamheter som behandlar risk- och sårbarhetsanalyser
  • för sekretess med hänsyn främst till skyddet för enskildas ekonomiska förhållanden
  • annan skyddsvärd information som organisationen vill skydda.

För att systemet ska anses vara ett KSU-system räcker det inte bara med systemet utan även att regelverket Instruktionen för användning av krypto för skyddsvärda uppgifter, I KSU 2010 följs.

KSU får inte användas för att skydda säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter utan då krävs signalskyddssystem.

Senast granskad: 12 februari 2024

Till toppen av sidan