Till innehåll på sidan

Krypto för skyddsvärda uppgifter, KSU

Krypto för skyddsvärda uppgifter, KSU. Den egna organisationen beslutar vilka uppgifter som får skyddas med hjälp av KSU. Tänkbara användningsområden kan vara:

  • inom hälso- och sjukvården för skydd av uppgift om enskildas hälsotillstånd eller andra förhållanden, s.k. ”patientsekretess”
  • verksamheter som behandlar risk- och sårbarhetsanalyser
  • för sekretess med hänsyn främst till skyddet för enskildas ekonomiska förhållanden
  • annan skyddsvärd information som organisationen vill skydda.

För att systemet ska anses vara ett KSU-system räcker det inte bara med systemet utan även att regelverket Instruktionen för användning av krypto för skyddsvärda uppgifter, I KSU 2010 följs.

KSU får inte användas för att skydda säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter utan då krävs signalskyddssystem.

Senast granskad: 26 januari 2023

Till toppen av sidan