Elförsörjning, vattenförsörjning och transporter är exempel på samhällsviktiga verksamheter. För att styra och övervaka den infrastruktur och de processer som behövs för att dessa verksamheter ska fun...