Maskiner, fordon och apparater som innehåller små och stora datorer är vanligt förekommande i samhället. Dessa datorer används för att styra och övervaka maskinerna, fordonen eller apparaterna antinge...