Till innehåll på sidan

Tänk säkert

I oktober arrangeras varje år EU:s informationssäkerhetsmånad. I Sverige har MSB genomfört kampanjen"Tänk säkert". Syftet med kampanjen har varit att öka medvetenheten om informations- och cybersäkerhetsfrågor.

Tänk säkert-kampanjen

Ett sätt att skydda sig är att förstå de vanligaste tekniska funktionerna vi kan stöta på i vår vardag. Då minskar risken att drabbas av nätfiske och skadlig som kan leda till att värdefull information går förlorad.

Kampanjen Tänk säkert riktar sig till privatpersoner och företag med upp till tio anställda där privatliv och företagande hänger nära ihop. Syftet är att genom handfasta, tydliga och konkreta tips kunna vidta åtgärder för att säkrare uppkopplat liv.

För att nå ut till en bred grupp av människor och företagare i hela landet har MSB samarbetat med offentliga, privata och intresseorganisationer som också vill bidra till ökad medvetenheten och kunskap i samhället.

Ett av budskapen för kampanjen år 2020 var Säkra din väg in - Skydda dig mot nätfiske och skadlig kod.

Tänk säkert webbinarier

I en serie av webbinarier delar MSB, polisen, Telia, Teknikföretagen, Svensk Handel och Svenskt Näringsliv med sig av erfarenheter och kunskap med fokus på informationssäkerhet på nätet.

Moderator genom hela programserien är Svante Werger, särskild rådgivare på MSB.

 

Tänk säkert Webbinarier

Undersökning  om allmänhetens beteende och inställning

Inför Tänk säkert-kampanjen 2020 lät MSB undersöka allmänhetens beteende och inställningar till frågor som rör it-säkerhet. I undersökningen fick deltagarna svara på frågor om hantering av datorer, mobiler eller andra enheter som är uppkopplade mot internet. Enkäten är en uppföljning av den som gjordes år 2019 på samma tema. I årets enkät tillkom frågor kopplade till covid-19. 

Undersökningen genomfördes som en webbenkät under perioden 24-31 augusti år 2020 och genomfördes av Enkätfabriken.

Enkätundersökning it-säkerhet 2020 (pdf)

EU:s informationssäkerhetsmånad

Oktober är EU:s informationssäkerhetsmånad (European Cyber Security Month - ECSM) och arrangeras av EU:s byrå för nät- och informationssäkerhet (Enisa). I Sverige har den arrangerats av MSB.

Checklistor

Här nedan följer checklistor med tips kring vad du kan tänka på innan du klickar på en bifogad fil eller länk.

Checklista riktade till företag (pdf)Checklista riktade till allmänheten (pdf)

Tema i Tänk säkert -kampanjen 2020

Senast granskad: 3 november 2020

Till toppen av sidan