Till innehåll på sidan

Tänk säkert

I oktober arrangeras varje år EU:s informationssäkerhetsmånad. I Sverige anordnar MSB och polisen kampanjen"Tänk säkert". Syftet med kampanjen är att öka medvetenheten om informations- och cybersäkerhetsfrågor.

Tänk säkert-kampanjen 2021

Ett sätt att skydda sig är att förstå de vanligaste tekniska funktionerna vi kan stöta på i vår vardag. Då minskar risken att drabbas av nätfiske och skadlig kod som kan leda till att värdefull information går förlorad.

Kampanjen Tänk säkert riktar sig till privatpersoner och företag med upp till tio anställda där privatliv och företagande hänger nära ihop. Syftet är att genom handfasta, tydliga och konkreta tips kunna vidta åtgärder för att säkrare uppkopplat liv.

För att nå ut till många människor och företagare i hela landet samarbetar MSB med offentliga, privata och intresseorganisationer som också bidrar till ökad medvetenheten och kunskap i samhället.

Undersökning om allmänhetens beteende och inställning

Inför Tänk säkert-kampanjen 2021 har MSB låtit undersöka allmänhetens beteende och inställningar till frågor som rör it-säkerhet. I undersökningen fick deltagarna svara på frågor om hantering av datorer, mobiler eller andra enheter som är uppkopplade mot internet. Enkäten är en uppföljning av den som gjorts 2019 och 2020. Även i årets enkät tillkom frågor kopplade till covid-19.

Svaren har samlats in under perioden 24 till 31 augusti 2021. Totalt har 1025 personer svarat.

Undersökningen genomfördes som en webbenkät av företaget Attityd.

Undersökning om allmänhetens beteenden och inställningar till frågor som rör it-säkerhet (pdf)

Tema i Tänk säkert -kampanjen 2021

Senast granskad: 1 oktober 2021

Till toppen av sidan