Till innehåll på sidan

Skorstensfejarutbildning

Skorstensfejarutbildning är en eftergymnasial utbildning på 20 veckor. Efter 20 veckors studier får du skorstensfejarexamen och möjlighet att arbeta som skorstensfejare eller sotare som yrket också kallas. Här har vi samlat information inför din ansökan till utbildningen.

Vill du ha ett aktivt och varierande yrke? Utbilda dig till skorstensfejare

Utbildningen genomförs på distans med närträffar på MSB:s skola i Rosersberg. Utbildningen bedrivs som schemalagda heltidsstudier på dagtid och består av teoretiska lektioner, föreläsningar och övningar där du ska delta. Efter 20 veckors studier får du skorstensfejarexamen och möjlighet att arbeta som skorstensfejare eller sotare som yrket också kallas.

Under utbildningen genomförs två perioder som Lärande i Arbetet (LIA), vilket innebär att dina studier förläggs till ett sotningsföretag. Under din praktik får du erfarenhet av kundrelationer, sotningsarbete, besiktnings- och undersökningsarbete, administrativa rutiner och personalvård.

Sotaryrket är varierande och innehåller omväxlande arbetsuppgifter. Fokus ligger på att rengöra, alltså det som kallas för sotning, men man jobbar också med att ge råd och information till fastighetsägare och nyttjanderättsinnehavare om brandskydd, miljö och energi.

 • Om utbildningen

  Grundutbildning till skorstensfejare med inriktning på brandskydd, miljö och energi är en eftergymnasial utbildning på 20 veckor. Efter 20 veckors studier får du skorstensfejarexamen och möjlighet att arbeta som skorstensfejare eller sotare som yrket också kallas.

  Under utbildningen får du både de teoretiska och praktiska kunskaper som krävs för skorstensfejaryrket.

  Utbildningen är främst inriktad på rengöring (sotning). Du får kunskaper i att rengöra värme- och imkanalsinstallationer och därmed minska risken för eldstads- och imkanalsrelaterade bränder.

  Du får också kompetens att arbeta med rådgivning och information till fastighetsägare/nyttjanderättsinnehavare om åtgärder denne behöver vidta av brandskyddstekniska, miljö- och energimässiga skäl.

  Utbildningen genomförs på distans med närträffar. Utbildningen består av schemalagda aktiviteter online och fysiska träffar vid MSB:s skola i Rosersberg. Rosersberg ligger i Sigtuna kommun en dryg halvtimme med pendeltåg från centrala Stockholm.

  Utbildningen bedrivs som schemalagda heltidsstudier på dagtid och består av teoretiska lektioner, föreläsningar och övningar där du ska delta. En viktig beståndsdel i distansutbildningen är samarbete med dina kurskamrater. Ni kommer att delas in i studiegrupper och tillsammans använder ni lärplattformen för att kunna samarbeta.

  Närträffarna är obligatoriska och genomförs vid MSB:s skola i Rosersberg. Det är vid närträffarna de teoretiska och praktiska examinationerna genomförs.

  Innehåll och upplägg för skorstensfejarutbildningen

  LIA - lärande i arbete

   

 • Att arbeta som skorstensfejare

  De flesta människor säger sotare, men det officiella namnet på yrket är skorstensfejare. I Sverige finns cirka 1 500 skorstensfejare.

  Skorstensfejaryrket är varierande och innehåller omväxlande arbetsuppgifter. Fokus ligger på att rengöra, alltså det som kallas för sotning. Skorstensfejaren arbetar med att rengöra värme- och imkanalsinstallationer och därmed minska risken för eldstads- och imkanalsrelaterade bränder. Skorstensfejaren jobbar också med att ge råd och information till fastighetsägare och nyttjanderättsinnehavare om brandskydd, miljö och energi.

  Yrket är socialt med möten med många människor men även tekniskt då skorstensfejaren behöver hantera, underhålla och iordningställa olika arbetsverktyg.

  Utvecklingsmöjligheter

  Efter grundutbildningen finns möjlighet att läsa vidare till skorstensfejartekniker. Vidareutbildningen ger kompetens för mer avancerade uppgifter, exempelvis behörighet att utföra brandskyddskontroll. För att söka den behövs minst tre års erfarenhet i sotaryrket. Även vidareutbildningen omfattar 20 studiepoäng.

  Läs mer om vidareutbildning till skorstensfejartekniker

Filmer om utbildningen och yrket

 

Senast granskad: 13 september 2023

Till toppen av sidan