Till innehåll på sidan

Skorstensfejarutbildning

Skorstensfejarutbildning ger examen och möjlighet att arbeta som skorstensfejare efter 20 veckors studier.

Under utbildningen får du både de teoretiska och praktiska kunskaper som krävs för att arbeta som skorstensfejare. Utbildningen genomförs på distans med närträffar.

Utbildningen är främst inriktad på rengöring (sotning). Du får kunskaper i att rengöra värme- och imkanalsinstallationer och därmed minska risken för eldstads- och imkanalsrelaterade bränder.

Du får också kompetens att arbeta med rådgivning och information till fastighetsägare/nyttjanderättsinnehavare om åtgärder denne behöver vidta av brandskyddstekniska, miljö- och energimässiga skäl.

Utbildningen genomförs på distans med närträffar. Utbildningen består av schemalagda aktiviteter online och fysiska träffar vid MSB:s skola i Rosersberg. 

De schemalagda aktiviteterna online består av teoretiska lektioner, föreläsningar och övningar där du ska delta. Aktiviteterna äger rum dagtid. En viktig beståndsdel i distansutbildningen är samarbete med dina kurskamrater. Ni kommer att delas in i studiegrupper och tillsammans använder ni lärplattformen för att kunna samarbeta.

Närträffarna är obligatoriska och genomförs vid MSB:s skola i Rosersberg. Det är vid närträffarna de teoretiska och praktiska examinationerna genomförs.

Innehåll och upplägg

Utbildningen är indelad i två kurser om vardera tio studiepoäng. Kurserna bedrivs såväl som traditionell skolbunden utbildning som på distans (flexibelt lärande).

 • Utbildningsplan och kursplaner

  Utbildningen är indelad i två kurser om vardera 10 studiepoäng. Kurserna bedrivs såväl som traditionell skolbunden utbildning som på distans (flexibelt lärande). I kurserna ingår arbetsplatsförlagd utbildning i form av lärande i arbete (LIA) med totalt sju studiepoäng. Den arbetsplatsförlagda utbildningen ska genomföras vid ett sotningsdistrikt eller, då så krävs, vid företag inom andra branscher eller kommunala förvaltningar.

  Grundutbildningen till skorstensfejare består av kurserna:

  • Eldstäder, sotning, energi och författning, 10 sp.
  • Imkanaler, rengöring, administration, miljö och energi, 10 sp.

  Utbildningsplan SkorstensfejareutbildningenKursplan Eldstäder, sotning, energi och författningKursplan Imkanaler, rengöring, administration, miljö och energi

  Studerandehandbok

  I studerandehandboken kan du läsa om vilka bestämmelser som gäller under utblidningarna. Den hanterar bland annat studerandeinflytande, examinationer, studieuppehåll, byten mellan skolor, disciplinära åtgärder med mera.

  Studerandehandbok

LIA - lärande i arbete

Studierna varieras med lärande i arbete. Studierna sker på olika arbetsplatser.

 • LIA - lärande i arbete

  Under utbildningen genomförs två perioder som Lärande i Arbetet (LIA), vilket innebär att dina studier förläggs till ett sotningsföretag. Under din praktik får du erfarenhet av kundrelationer, sotningsarbete, besiktnings- och undersökningsarbete, administrativa rutiner och personalvård.

  Under LIA får du möjlighet att knyta ihop och tillämpa de kunskaper och erfarenheter du fått från utbildningen. Du får också möjlighet att söka nya kunskaper direkt från arbetslivet som ett komplement till undervisningen i skolan.

  Vi rekommenderar att du redan i god tid innan kursstart börjar fundera på potentiella sotningsföretag där du vill göra din praktik. Ta gärna kontakt med sotningsföretagen i din hemkommun eller i kommunen där du vill göra din LIA.

  Två perioder

  LIA är uppdelad i två perioder. Första LIA perioden är fyra veckor och den andra tre veckor, totalt sju veckor.

  Under LIA för du stöd av handledare från både arbetsplatsen och skolan. Dina arbetsplatsförlagda studier följs sedan upp och utvärderas noggrant.

  LIA 1

  Moment 1:1 (Ca 8 tim)

  Introduktion. Den studerande introduceras på arbetsplatsen. Handledare och studerande planerar praktikmomenten utifrån 1.2 – 1.5 samt nedan angivna arbetsmiljöer, anläggningstyper och arbetsmoment.

  Moment 1:2 (Ca 48 tim)

  Sotningsarbete värmepannor, villa- och fastighetspannor samt värmecentraler etc, fasta och flytande bränslen.

  Moment 1:3 (Ca 48 tim)

  Sotningsarbete lokaleldstäder, villa, flerbostadshus, och publika lokaler etc.

  Moment 1:4 (Ca 24 tim)

  Biträde vid besiktnings och undersökningsarbeten med inriktning brandskydd.

  Moment 1:5 (Ca 32 tim)

  Den studerandes egna arbete med projektarbete, fördelat på 8 timmar/vecka.

  LIA 2

  Moment 1:1 (Ca 8 tim)

  Introduktion. Den studerande introduceras på arbetsplatsen. Handledare och studerande planerar praktikmomenten utifrån 1.2 – 1.5 samt nedan angivna arbetsmiljöer, anläggningstyper och arbetsmoment.

  Moment 1:2 (Ca 24 tim)

  Sotningsarbete större och mindre imkanaler samt ventilationsanläggningar.

  Moment 1:3 (Ca 24 tim)

  Sotningsarbete imkanaler, värmeanläggningar samt biträda vid besiktnings- och undersökningsarbeten – inriktning på att identifiera risker och ge råd om brandskydd.

  Moment 1:4 (Ca 24 tim)

  Biträde vid miljö och energirelaterade arbeten. Utföra förekommande analyser och mätningar.

  Moment 1:5 (Ca 16 tim)

  Administrativt arbete – Delta i verksamhetens administrativa arbetsuppgifter och rutiner.

  Moment 1:6 Ca 24 tim)

  Den studerandes egna arbete med projektarbete, fördelat på 8 timmar/vecka.

 • Datum för närträffar och LIA
  Vecka 04 Distans 1 dag
  Vecka 04 Närträff 1 4 dagar (tis-fre)
  Vecka 05-08 Distans  
  Vecka 09 Närträff 2 5 dagar
  vecka 10-13 LIA 1  
  Vecka 14 Närträff 3 2 dagar (mån och tis)
  Vecka 14-18 Distans (fr.o.m. ons 1 mars)
  Vecka 19 Närträff 4 5 dagar
  Vecka 20-22 LIA 2  
  Vecka 23 Närträff 5 5 dagar

   

Frågor och svar om utbildningen

 

Senast granskad: 21 maj 2019

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan