Till innehåll på sidan

Översiktlig stabilitetskartering - nedladdningstjänst

Kartering innehåller kartläggningar av markens stabilitet i bebyggda områden.

Detaljer

Ämneskategori

  • Olycksförebyggande
  • Naturolyckor och klimat

Typ av system

  • Kartor och GIS
  • Beslutsstöd

För att se och använda sig av nedladdningstjänsterna korrekt bör Internet Explorer användas.

Geodataportalen - Översiktlig stabilitetskartering

Länk till nedladdningstjänst översiktlig stabilitetskartering:
http://gis-services.metria.se/msbfeed/MSB_TopAtomFeed_stab.xml

MSB har regeringens uppdrag att stödja kommuner och länsstyrelser med översiktliga kartläggningar av markens stabilitet i bebyggda områden där det finns förutsättningar för jordrörelser. Syftet är att identifiera bebyggda områden som översiktligt inte kan klassas som stabila. Karteringen ska utgöra ett stöd i kommunens riskinventering och riskhantering. Avsikten är att kommunen själv ska gå vidare och utföra detaljerade utredningar i utpekade områden.

Senast granskad: 4 juli 2019

Till toppen av sidan