Till innehåll på sidan

Översiktlig stabilitetskartering - nedladdningstjänst

Kartering innehåller kartläggningar av markens stabilitet i bebyggda områden.

Detaljer

Ämneskategori

  • Olycksförebyggande
  • Naturolyckor och klimat

Typ av system

  • Kartor och GIS
  • Beslutsstöd

För att se och använda sig av nedladdningstjänsterna korrekt bör Internet Explorer användas

Metadata för tjänsterna finns på: www.geodata.se

Länk till nedladdningstjänst översiktlig stabilitetskartering:
http://gis-services.metria.se/msbfeed/MSB_TopAtomFeed_stab.xml

MSB har regeringens uppdrag att stödja kommuner och länsstyrelser med översiktliga kartläggningar av markens stabilitet i bebyggda områden där det finns förutsättningar för jordrörelser. Syftet är att identifiera bebyggda områden som översiktligt inte kan klassas som stabila. Karteringen ska utgöra ett stöd i kommunens riskinventering och riskhantering. Avsikten är att kommunen själv ska gå vidare och utföra detaljerade utredningar i utpekade områden.

Senast granskad: 4 juli 2019

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan