Till innehåll på sidan

Öva enkelt!

"Öva enkelt!" är ett stöd som underlättar planering, genomförande och utvärdering av övningar, men med minimala resurser och förberedelser.

Detaljer

Ämneskategori

  • Övning

Vem kan använda stödet?

"Öva enkelt!" är främst avsett för övande organisationer på lokal nivå, men kan även användas av aktörer på regional och nationell nivå - förutom funktionsövning 3 som är specifikt anpassad för kommuner. Vår förhoppning är att stödet ska underlätta övningsarbetet och i förlängningen bidra till ökad förmåga att hantera kriser och samhällsstörningar.

Ladda ner materialet och spara det på din dator - därefter kan du fylla i din organisations uppgifter i de olika formulären och dokumenten. PDF-filen innehåller funktioner som inte fungerar i alla webbläsare. Spara ner filen och öppna i Adobe Acrobat om din webbläsare inte stödjer interaktiva PDF-filer.

"Öva enkelt!" används med fördel som ett komplement till Övningsvägledningen och Gemensamma grunder för samverkan och ledning.

Seminarie- och funktionsövningar

Materialet innehåller både seminarie- och funktionsövningar med färdiga scenarier som kan anpassas till den egna verksamheten. Stödet är självinstruerande och består av olika komponenter, såsom användarinstruktion, övningsbestämmelser, scenarier, momentbeskrivningar med uppföljningsfrågor, utvärderingsenkät med mera.

Frågor och svar

Senast granskad: 25 juni 2019

Till toppen av sidan