Till innehåll på sidan

Vad innebär Nato för mig?

Nato ställer inga krav på dig som person, utöver den totalförsvarsplikt som redan gäller i Sverige.

Många kommer inte märka någon skillnad nu när Sverige är medlemmar i Nato, det beror på beror på vem du är, vad du är intresserad av och vad du jobbar med. Är du intresserad av försvarsfrågor och säkerhetspolitik och följer samhällsdebatten kan du märka en del eftersom medlemskapet innebär krav på Sverige. Däremot ställer Nato inga krav på dig som person. Det du kan märka av är i första hand civila och militära övningar i Sverige tillsammans med andra medlemsländer.

Arbetar du inom samhällsviktig verksamhet kan både du och din arbetsplats påverkas av att Sverige ökar takten med att bygga upp det civila försvaret. För dig som arbetar i Försvarsmakten kan Natomedlemskapet innebära tjänstgöring utanför Sverige.

Digital utbildning om Natos civila beredskapsarbete

Påverkas Sveriges totalförsvarsplikt av Natomedlemskapet?

Nej. Grunderna för vår svenska värnplikt, civilplikt och allmän tjänsteplikt kommer inte förändras av Natomedlemskapet. Om några förändringar ska genomföras behövs politiska beslut. Till exempel bestämmer Sverige själva över vilka och hur många som gör grundutbildning med värnplikt samt hur och var utbildningen genomförs.

I framtiden kan det i Sverige även ske mönstring inom ramen för det som kallas för civilplikt. De som kallas in är skyldiga att genomgå utbildning. Civilplikt gäller inom verksamheter som regeringen beslutar om, till exempel räddningstjänst, barnomsorg och sjukvård. Det är alltså en fråga som Sverige själva bestämmer över.

De som inte kallas till värnplikt eller civilplikt är fortfarande en viktig del av Sveriges totalförsvar – från året du fyller 16 och till och med året du fyller 70 år kan du kallas in vid krigsfara och krig för att hjälpa samhället på olika sätt, exempelvis i frivilliga försvarsorganisationer. Det kallas för allmän tjänsteplikt. Allt detta sker enligt svensk lag och processen påverkas inte av Natomedlemskapet.

Fördjupning om totalförsvarsplikt

Kan Nato bestämma om utbildade värnpliktiga ska försvara ett annat land?

Nej, Sverige bestämmer själva vilka stöd och resurser som vi bidrar med i Nato.

Lär dig mer om vad Natomedlemskapet innebär för Sverige

Plikt- och prövningsverket

Nato i fokus, Försvarsmakten

Senast granskad: 13 mars 2024

Till toppen av sidan